versiunea moldoveneasca русская версия


În mai multe localități ale țării au avut loc astăzi procesiunea Drumului Crucii și al Pocăinței

În mai multe localități ale țării au avut loc astăzi procesiunea Drumului Crucii și al Pocăinței

26 июня 2022

În satul Pânzăreni, raionul Fălești, dar și alte multe localități ale Republicii Moldova, în duminica a II-a după Rusalii -26 iunie 2022, s-a citit Evanghelia urmării lui Iisus (Matei 4,18-23), iar creștinii s-au simțit onorați și îndatorați să meargă după Hristos, având Cruci, icoane și steaguri în mâini, cu rugăciuni pentru ploaie, în frunte cu păstorul lor –părintele Nicolai Fusu. A fost un drum îndelungat de 4 ore, de osteneală și nevoință, de a parcurge hotarele satului, aproximativ 20 km. „Credem că Domnul se mânie pe noi păcătoșii pentru vărsarea... 

Despre chemarea lui Dumnezeu

Despre chemarea lui Dumnezeu

25 июня 2022

Să ştiţi că chemarea lui Dumnezeu este de multe feluri şi cu multe planuri dumnezeieşti. Uneori Dumnezeu cheamă la sine pe toţi cînd zice: Întoarceţi-vă către Mine şi veţi fi mîntuiţi, voi cei ce locuiţi cele mai îndepărtate meleaguri ale pămîntului. Eu sînt Dumnezeu tare şi nu este altul (Isaia 45, 22). În alt loc zice: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi (Matei 11, 28). Iarăşi vedem că chemarea lui Dumnezeu este adresată mai ales celor păcătoşi, după cuvîntul care zice: N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi... 

Anunț pentru 29 iunie 2022

Anunț pentru 29 iunie 2022

22 июня 2022

Miercuri, 29 iunie 2022, ora 9:00, în catedrala „Sf. Împ. Constantin și Elena” din Bălți va avea loc adunarea trimestrială a preoților din cuprinsul Eparhiei de Bălți și Fălești. Adunarea va fi ordinară, alocuțiunea generală a Înaltpreasfințitului Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, iar la final discuții individuale. Se vor prezenta dările de seamă pentru trimestrul II și se vor discuta cele mai importante subiecte de ordin administrativ și pastoral. Prezența este obligatorie.  

A început postul sfinților apostoli Petru și Pavel

A început postul sfinților apostoli Petru și Pavel

20 июня 2022

#Cateheză. Biserica a intrat in Postul Cinzecimii, care precede sarbatoarea sfintilor apostoli Petru si Pavel din 29 iunie/12 iulie. Acest post a fost încuviințat de Mântuitorul când „au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi şi fariseii postim MULT, iar ucenicii Tăi nu postesc? Şi Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti” (Matei 9,14-15) Despre vechimea acestui post marturisesc  

Cine a fost sfântul Ioan cel Nou de la Suceava? (text și video)

Cine a fost sfântul Ioan cel Nou de la Suceava? (text și video)

15 июня 2022

Sfântul Mucenic Ioan a fost cu neamul din slăvita şi marea cetate Trapezunta, de lângă Marea Neagră. El călătorea prin multe cetăţi şi făcea multă neguţătorie. Deci,oarecând, călătorind el în corabie, vrăjmaşul diavol, văzându-l rugându-se la Dumnezeu şi postind, miluind şi mângâind pe cei ce pătimeau de boli în corabie, şi pizmuindu-l, a ridicat asupra lui pe stăpânul corabiei, care era de credinţă latinească, foarte nemilostiv şi fără de omenie, vrând să-i împiedice lui calea mântuirii şi să-l despartă de credinţa lui în Hristos.  

Este cu putinţă să scape cineva din cei răposați de la chinuri?

Este cu putinţă să scape cineva din cei răposați de la chinuri?

10 июня 2022

#Cateheză. Da, este cu putinţă. Unii din ei pot scăpa de acolo prin rugăciunile Bisericii şi ale fiecăruia dintre noi, precum şi prin milosteniile noastre pentru ei. În Sfânta Scriptură se pune mare preţ pe rugăciunea unora pentru alţii. Sfântul Apostol Pavel spune: „Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, făgăduinţe, mulţumiri pentru toţi oamenii” (1 Tim. 2, 1). Iar Sfântul Iacov spune: „Mărturisiţi-vă unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul ca să vă vindecaţi. Că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului”... 

CHIPUL SI ASEMĂNAREA LUI DUMNEZEU — OMUL. MENIREA ȘI LOCUL LUI ÎN LUME

CHIPUL SI ASEMĂNAREA LUI DUMNEZEU — OMUL. MENIREA ȘI LOCUL LUI ÎN LUME

8 июня 2022

În centrul istoriei de constituire a Universului (dacă se poate vorbi de o asemenea istorie), se află, incontestabil, actul de creație al lui Dumnezeu — facerea lumii, deci și a omului. După ce a creat Dumnezeu cerul şi pămîntul, apele și toate ce sînt într-însele, a zis: ,,să facem om după chip şi după asemănarea Noastră, ca să stăpînească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se tîrăsc pe pămînt şi tot pămîntul…» (Facere 1. 26, 28). Şi a făcut Dumnezeu din om o creație deosebită de celelalte, înzestrîn-... 

De ce nu mergi la Biserică?

De ce nu mergi la Biserică?

6 июня 2022

Spui că n-ai timp? Dar oare dacă te îmbolnăvești, în spital ai timp să stai? 6 zile ți-a lăsat Dumnezeu pentru trup, în care să muncești, și doar una Și-a oprit-o pentru El, așadar timpul nu-ți va fi scuză la Judecata de Apoi… …Spui că n-ai știut? Dar oare când clopotele te chemau, tu ce făceai? Tu te întorceai nepăsător în pat, pe partea cealaltă, tu făceai cumpărături, negoț, tu făceai mâncare, tu râdeai la televizor… iar Hristos Se jertfea pe Cruce, pentru tine…  

Vreau sa te cunosc Doamne...

La fel cum apa curge în jos, ocolind dealurile înalte, astfel și harul lui Dumnezeu ocolește pe cei mândri și se revarsă asupra celor smeriți

#pilde. Dacă mândria poate fi asemuită cu stâncile înalte de munte, goale și neroditoare, smerenia este ca o grădină înflorită sau o întinsă țarină roditoare, care se întinde în depărtare, printre vâlcele. Pe înălțimi nu crește nimic. Acolo domnește veșnic frigul. În văi se coc fructele dulci și grânele pentru hrană. Sfântul Ioan Gură de Aur îi asemuiește pe cei mândri cu vârfurile înalte și neroditoare ale munților, iar harul lui Dumnezeu cu apa. Așa precum apa curge în jos, ocolește dealurile înalte și caută să se verse în locul cel mai de jos, astfel și harul lui Dumnezeu îi ocolește pe cei mândri și se revarsă asupra celor smeriți. mai mult…

Socoteala unui profesor universitar

#pilde. Un profesor al Facultății de Fizică și Matematică, devenind credincios, le-a predat studenților o lecție care va fi amintită toată viața. A scris cifra 1 pe tablă și, uitându-se la elevi, a explicat: Cifra 1 — este Dumnezeu! Apoi, lângă cifra 1, a scris „0” (zero) și a spus:
— Acestea sunt realizările tale umane, care te-au mărit de 10 ori.
Un alt zer0 este experiența, cu care persoana ta devenit 100.
Și așa, a adăugat zer0 pentru 0: prudență, mai mult…

Pildă: vinoveții și „drepții”

#pilde. Două familii trăiesc în case alăturate, din una din ele toata ziua se aud strigate şi certuri, în cealată casă – e liniște.
În una din seri în prima casă din nou izbucneşte o ceartă, iar soția îi spune soțului:
— Ai auzit vreodată înjurături și scandaluri din casa vecinilor? Poate mergi la ei și afli cum trăiesc?
Soțul s-a ascuns lângă fereastra casei vecine, ascultând ce se petrece. În casa vecinilor fiecare își vede de treaba lui, soția — la bucătărie, soțul – scrie ceva la masă.
Sună telefonul, bărbatul se ridică rapid, iar în drum spre hol atinge o vază, aceasta se răstoarnă, mai mult…

Pildă: măgarul și tigrul

Măgarul ii spune tigrului: „Iarba este albastră”. Tigrul ii răspunde: „Nu, iarba este verde”. Discuția s-a aprins și cei doi au decis să o supună arbitrajului și, în acest sens, s-au dus în fața leului, regele pădurii. Chiar înainte de a ajunge la poiana pădurii unde leul stătea pe tronul său, măgarul a început să strige: — Alteța voastră … Nu este adevărat că iarba este albastră? Leul răspunde:- Adevărat, iarba este albastră. Măgarul se apropie și continua: «Tigrul nu este de acord cu mine și mă deranjează, vă rog să-l pedepsiți». Regele declară: „Tigrul va fi pedepsit cu 4 ani de tăcere” Măgarul sare fericit și iși continua drumul, fericit și repetând: „Iarba este albastră” … mai mult…

Despre păcatul de a judeca preoții

Un preot trecea odată pe lângă o casă care se clădea în cuprinsul parohiei sale şi auzi pe un lucrător zicând: “Nu este îndeletnicire mai uşoară ca aceea de preot, căci nu faci altceva decât să te plimbi cu bastonul în mână şi cu cartea la subţioară. Aşa mi-ar plăcea şi mie să lucrez”.
Ceilalţi muncitori râseră, dar preotul se adresa celui care vorbise astfel şi-l întrebă:
– ”Cât câştigi dumneata pe zi?”
– ”Șapte sute de mii”, răspunse acesta.
– ”Ei bine, îţi plătesc eu ceea ce câştigi într-o săptămână întreagă, numai vino cu mine”, zise preotul. Lucrătorul voi să schimbe vorba, dar tovarăşii săi de lucru îl siliră să se ţină de cuvânt.

mai mult…

Experiment inuman

În timpul unui studiu de caz, de comportament brutal la Harvard în anii 1950, un doctorand a făcut un test psihologic pe șobolani. A pus șobolanii într-un bazin cu apă, pentru a-i testa cât de mult ar putea rămâne pe linia de plutire. În rezultat, șobolanii au renunțat și se scufundau după 15 minute. Dar chiar înainte de a renunța din cauza epuizării, cercetătorii i-au scos, i-au uscat și i-au lăsat să se odihnească câteva minute. Apoi i-au adus înapoi pentru a doua rundă.  La a doua încercare, cât crezi că a durat? 15 minute? 10 minute? 5 minute?
Nu! 60 de ore! Asta nu este o greșeală. 60 de ore de înnot.
S-a ajuns la concluzia că datorită faptului că mai mult…

Calul legat

Odată un cal a fost legat și se tot plângea ca cineva să-l dezlege… a venit un demon și l-a dezlegat..
Calul a intrat pe ogorul unui țăran și a început să mănânce recolta. Proprietarul fermei s-a enervat, a luat pușca și a ucis calul. Atunci, stăpânul calului s-a enervat și-a luat pușca și, din răzbunare, l-a ucis pe proprietarul fermei. După aceea, soția proprietarului fermei l-a văzut și l-a ucis pe stăpânul calului. mai mult…

De ce eu nu mă spăl?

Odată un preot obosit să audă pretexte și motive, de ce oamenii nu frecventează regulat sfânta biserică, încât a alcătuit o analogie: „10 pricini de ce eu nu mă spăl”
1. Pentru că în copilărie am fost forțat să mă spăl;
2. Cei care se spală sunt niște fățarnici. Se gândesc că sunt mai curați decât restul;
3. Nu mă pot hotărî, care săpun e mai bun;
4. Cândva mă spălam, dar acum mă plictisesc;
5. Mă spăl numai la sărbătorile mari: la crăciun și la Paști; mai mult…

Pildă despre un tânăr, care batjocorea Biserica și credința

Un tânăr, care deseori batjocorea Biserica şi credinţa creştină, a venit la un preot şi l-a întrebat în deradere:
— Aţi putea să-mi spuneţi cât de greu este un păcat? Are cumva 10-15-20 kg? Vă întreb, căci eu fac mereu păcate, dar nu simt nicio greutate…
Preotul l-a privit şi apoi i-a răspuns tot printr-o întrebare:
— Dacă pui o greutate de 100 kg peste un mort, spune-mi, va simţi el ceva?
— Nimic, bineînţeles, pentru că e mort, a răspuns tanarul.
— Tot aşa nici tu nu simţi nimic, pentru că sufleteşte eşti mort.
Tânărul nu s-a aşteptat la o asemene replică înţeleaptă, care l-a pus pe gânduri. Din acel moment conştiinţa sa adormită a început să lucreze, să mediteze.
Sunt trei pricini ale patimilor, pe care le pomeneşte sfântul Marcul Ascetul în Epistola către Nicolae Monahul: „Înaintea a tot păcatul merg cei trei uriaşi care sunt neştiinţa, uitarea şi nepăsarea”.

Pildă: oul și puiul

Mai multe #pilde. De când eram copil mi-aduc aminte de niște ouă la care se plinise vremea să dea pui. Ouăle erau în casă și vedeam cum ies, rând pe rând, puii din ele. Dar dintr-un ou, puiul nu putea ieși. Se zbătea să iasă și nu putea. Oul se mișca cu puiul prin casă și noi, copiii, râdeam. Puiul din ou era viu. Dădea semne de viață, dar îi lipsea viața cea adevărată, fiind închis în găoacea oului.
Așa e și cu creștinul, care vrea să se mântuiască fără să iasă din moda lumii veacului acestuia. Năzuințele lui sunt bune. Dă semne de viață duhovnicească, dar, până nu iese din găoacea (tiparul) lumii, totul e încă în zadar. Nu are viața cea adevărată și nu poate crește în Domnul. mai mult…