versiunea moldoveneasca русская версия


În mai multe localități ale țării au avut loc astăzi procesiunea Drumului Crucii și al Pocăinței

În mai multe localități ale țării au avut loc astăzi procesiunea Drumului Crucii și al Pocăinței

26 июня 2022

În satul Pânzăreni, raionul Fălești, dar și alte multe localități ale Republicii Moldova, în duminica a II-a după Rusalii -26 iunie 2022, s-a citit Evanghelia urmării lui Iisus (Matei 4,18-23), iar creștinii s-au simțit onorați și îndatorați să meargă după Hristos, având Cruci, icoane și steaguri în mâini, cu rugăciuni pentru ploaie, în frunte cu păstorul lor –părintele Nicolai Fusu. A fost un drum îndelungat de 4 ore, de osteneală și nevoință, de a parcurge hotarele satului, aproximativ 20 km. „Credem că Domnul se mânie pe noi păcătoșii pentru vărsarea... 

Despre chemarea lui Dumnezeu

Despre chemarea lui Dumnezeu

25 июня 2022

Să ştiţi că chemarea lui Dumnezeu este de multe feluri şi cu multe planuri dumnezeieşti. Uneori Dumnezeu cheamă la sine pe toţi cînd zice: Întoarceţi-vă către Mine şi veţi fi mîntuiţi, voi cei ce locuiţi cele mai îndepărtate meleaguri ale pămîntului. Eu sînt Dumnezeu tare şi nu este altul (Isaia 45, 22). În alt loc zice: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi (Matei 11, 28). Iarăşi vedem că chemarea lui Dumnezeu este adresată mai ales celor păcătoşi, după cuvîntul care zice: N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi... 

Anunț pentru 29 iunie 2022

Anunț pentru 29 iunie 2022

22 июня 2022

Miercuri, 29 iunie 2022, ora 9:00, în catedrala „Sf. Împ. Constantin și Elena” din Bălți va avea loc adunarea trimestrială a preoților din cuprinsul Eparhiei de Bălți și Fălești. Adunarea va fi ordinară, alocuțiunea generală a Înaltpreasfințitului Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, iar la final discuții individuale. Se vor prezenta dările de seamă pentru trimestrul II și se vor discuta cele mai importante subiecte de ordin administrativ și pastoral. Prezența este obligatorie.  

A început postul sfinților apostoli Petru și Pavel

A început postul sfinților apostoli Petru și Pavel

20 июня 2022

#Cateheză. Biserica a intrat in Postul Cinzecimii, care precede sarbatoarea sfintilor apostoli Petru si Pavel din 29 iunie/12 iulie. Acest post a fost încuviințat de Mântuitorul când „au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi şi fariseii postim MULT, iar ucenicii Tăi nu postesc? Şi Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti” (Matei 9,14-15) Despre vechimea acestui post marturisesc  

Cine a fost sfântul Ioan cel Nou de la Suceava? (text și video)

Cine a fost sfântul Ioan cel Nou de la Suceava? (text și video)

15 июня 2022

Sfântul Mucenic Ioan a fost cu neamul din slăvita şi marea cetate Trapezunta, de lângă Marea Neagră. El călătorea prin multe cetăţi şi făcea multă neguţătorie. Deci,oarecând, călătorind el în corabie, vrăjmaşul diavol, văzându-l rugându-se la Dumnezeu şi postind, miluind şi mângâind pe cei ce pătimeau de boli în corabie, şi pizmuindu-l, a ridicat asupra lui pe stăpânul corabiei, care era de credinţă latinească, foarte nemilostiv şi fără de omenie, vrând să-i împiedice lui calea mântuirii şi să-l despartă de credinţa lui în Hristos.  

Este cu putinţă să scape cineva din cei răposați de la chinuri?

Este cu putinţă să scape cineva din cei răposați de la chinuri?

10 июня 2022

#Cateheză. Da, este cu putinţă. Unii din ei pot scăpa de acolo prin rugăciunile Bisericii şi ale fiecăruia dintre noi, precum şi prin milosteniile noastre pentru ei. În Sfânta Scriptură se pune mare preţ pe rugăciunea unora pentru alţii. Sfântul Apostol Pavel spune: „Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, făgăduinţe, mulţumiri pentru toţi oamenii” (1 Tim. 2, 1). Iar Sfântul Iacov spune: „Mărturisiţi-vă unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul ca să vă vindecaţi. Că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului”... 

CHIPUL SI ASEMĂNAREA LUI DUMNEZEU — OMUL. MENIREA ȘI LOCUL LUI ÎN LUME

CHIPUL SI ASEMĂNAREA LUI DUMNEZEU — OMUL. MENIREA ȘI LOCUL LUI ÎN LUME

8 июня 2022

În centrul istoriei de constituire a Universului (dacă se poate vorbi de o asemenea istorie), se află, incontestabil, actul de creație al lui Dumnezeu — facerea lumii, deci și a omului. După ce a creat Dumnezeu cerul şi pămîntul, apele și toate ce sînt într-însele, a zis: ,,să facem om după chip şi după asemănarea Noastră, ca să stăpînească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se tîrăsc pe pămînt şi tot pămîntul…» (Facere 1. 26, 28). Şi a făcut Dumnezeu din om o creație deosebită de celelalte, înzestrîn-... 

De ce nu mergi la Biserică?

De ce nu mergi la Biserică?

6 июня 2022

Spui că n-ai timp? Dar oare dacă te îmbolnăvești, în spital ai timp să stai? 6 zile ți-a lăsat Dumnezeu pentru trup, în care să muncești, și doar una Și-a oprit-o pentru El, așadar timpul nu-ți va fi scuză la Judecata de Apoi… …Spui că n-ai știut? Dar oare când clopotele te chemau, tu ce făceai? Tu te întorceai nepăsător în pat, pe partea cealaltă, tu făceai cumpărături, negoț, tu făceai mâncare, tu râdeai la televizor… iar Hristos Se jertfea pe Cruce, pentru tine…  

Arhiva pentru 8 января 2016

Soborul arhieresc din Moldova a sărbătorit Soborul Maicii Domnului

În ziua a doua după Nașterea Domnului, arhiereii din cuprinsul Mitropoliei Moldovei se adună tradițional la o rugăciune comună în Catedrala Mitropolitană, pentru a o preacinsti pe Maica Domnului, vasul ales, prin care a venit Mântuitorul Hristos în lume. mai mult…