versiunea moldoveneasca русская версия


Te slăvesc pe Tine, Părinte, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.

Te slăvesc pe Tine, Părinte, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.

19 октября 2017

«Dumnezeu se înțelege mai ușor cu copiii mici, că cei mici au suflet mai încăpător. La oamenii mari e o înghesuială de rele că nici n-ai unde să stai.» (10 ani) «Călugării nu sunt așa de vorbăreți pentru că dacă îl lasă pe Dumnezeu să le vorbească toată ziua, ei s-au obișnuit să tacă mult, ca să-L asculte, că nu pot să-L întrerupă tocmai pe Dumnezeu.» (8 ani)  

Liturghia sobornicească din satul Viișoara

Liturghia sobornicească din satul Viișoara

12 октября 2017

Joi, 12 octombrie 2017, părintele-blagocin Victor Guleac a convocat clerul din circumscripție pentru a sluji sfânta Liturghie în biserica „Sf.Arh.Mihail și Gavriil” din satul Viișoara, raionul Glodeni. A devenit deja o tradițe pentru preoții din raionul Glodeni de a coliturghisi lunar și de a catehiza enoriașii, pentru a-i întări duhovnicește în lupta cu viciile, cu nepăsarea, cu sectele și cu toate provocările veacului de acum. Demn de remarcat este și faptul că cu acest prilej au fost expuse spre închinare cele mai reprezentative icoane din raionul Glodeni. Preoții... 

Duminica pescuirii minunate

Duminica pescuirii minunate

7 октября 2017

Oamenii pot fi împărțiți în două categorii: oameni care îi zic luiDumnezeu „facă-se voia Ta” și oameni cărora Dumnezeu le zice „facă-se voia ta”. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele. Vreau să vă amintesc despre cele două pescuiri făcute de ucenici la porunca lui Iisus Hristos: prima, cea dinainte de patimi, cealaltă după înviere. Aceste două pescuiri simbolizează  

Adunarea trimestrială a preoților din Eparhia de Bălți și Fălești

Adunarea trimestrială a preoților din Eparhia de Bălți și Fălești

5 октября 2017

Joi, 5 octombrie 2017, în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din Bălți, Preasfințitul Marchel a prezidat adunarea ordinară a preoțior din cuprinsul Episcopiei de Bălți și Fălești. În cadrul întrunirii Ierarhul a făcut cunoștință preoților despre structurile eclesiale canonice și necanonice și implicit despre imperativul de lua binecuvântare arhierească atunci când preoții pleacă în pelerinaje  

Sfințirea temeliei bisericii din Clococenii Vechi

Sfințirea temeliei bisericii din Clococenii Vechi

3 октября 2017

Marți, 3 octombrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat slujba de sfințire a temeliei bisericii „Cuvioasa Parascheva” din satul Clococenii Vechi, raionul Glodeni. Momentul istoric a fost onorat prin prezența creștinilor, dar și al autorităților publice locale: domnul Ion Leucă, președintele raionului Glodeni; domnul Iațuc Dumitru, primarul satului Clococenii Vechi și câțiva agenți economici locali. De asemenea evenimentul a fost solemn prin prezența unui sobor de preoți constituit din: părintele-blagocin Victor Guleac; părintele-duhovnic Pavel Cîrlan; părintele-paroh David... 

Anunț

Anunț

26 сентября 2017

Joi, 5 octombrie 2017, ora 8:30, în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din Bălți va avea lor adunarea trimestrială a preoților din cuprinsul Eparhiei de Bălți și Fălești. Adunarea va fi ordinară, alocuțiunea generală a Episcopului, iar la final discuții individuale. Se vor prezenta dările de seamă și se vor discuta cele mai importante subiecte de ordin administrativ și pastoral.  

După cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului.

După cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului.

23 сентября 2017

Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a Domnului este una dintre cele mai importante sărbători. Este atât de mare, încât duminica dinaintea acesteia şi duminica de după ea, Sfânta noastră Biserică le dedică pregătirii creştinilor pentru ea şi întăririi în cugetarea la aceasta. Astfel, este rânduit şi inaintea sărbătorii Naşterii lui Hristos, şi înaintea Botezului Domnului. Cum ne pregăteşte Sfânta Biserică pentru aceasta mare sărbătoare? Ne propune ­să ne concentrăm atenţia şi inima la Crucea Domnului.  

Liturghia arhierească din satul Pruteni

Liturghia arhierească din satul Pruteni

16 сентября 2017

Sâmbătă, 16 septembrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat sfințirea bisericii și sfânta Liturghie în biserica „Sf.Arh.Mihail și Gavriil ” din satul Pruteni, raionul Fălești. Slujba a fost prilejuită de finisarea lucrărilor de pictură și de a mulțumi bunului Dumnezeu pentru binefacerile Lui revărsate asupra noastră. În curtea bisericii, Episcopul a fost întâmpinat cu multe emoții de copii din sat, îmbrăcați în haine naționale. Au participat la sfânta Liturghie foarte mulți enoriași și ctitori, pentru a se ruga alături de arhipăstor,  

Înnoirea bisericii din Scumpia

Înnoirea bisericii din Scumpia

9 сентября 2017

Sâmbătă, 9 septembrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat sfințirea picturii și implicit sfânta Liturghie în biserica „Sfânta Treime” din satul Scumpia, raionul Fălești. Ierarhul a fost întâmpinat foarte frumos de primarul localității, alături de copii îmbrăcați în haine naționale, de parohul bisericii – protoiereul Alexandru Negură. La slujbă au participat foarte mulți copii, mulți enoriași și un sobor de preoți constituit din:  

Tipic pentru ziua de 04.12.2016

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. Введе́ние (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Бденная служба праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы совершается вместе с воскресной службой Октоиха (по 1-й Марковой главе Типикона под 21 ноября: «Подоба́ет ве́дати, я́ко а́ще случи́тся пра́здник Введе́ния Богоро́дицы в Неде́лю»). Календарные заметки:
На трапезе разрешается рыба.
На утрене величание: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое».
На литургии вместо «Достойно» — «Ангели, вхождение… Яко одушевленному Божию кивоту…» (до отдания).
С этого дня по отдание Рождества Христова, на утрене, когда поется великое славословие, катавасия «Христос раждается…».
Порядок чтений, согласно календарю:
Утр. — Лк., 4 зач., I, 39-49, 56.
Лит. — Еф., 221 зач., II, 14-22. Лк., 66 зач., XII, 16-21.
Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1-7. Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28.
На великой вечерне «Блажен муж» – кафизма вся.

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: воскресные, глас 7-й – 4, и праздника, глас 1-й и глас 4-й – 6. «Слава, и ныне» – праздника, глас 8-й: «По рождестве́ Твое́м…» (догматик гласа не поется).

Вход. Прокимен дня. Паримии праздника – 3.

На литии стихиры праздника, глас 1-й и глас 4-й. «Слава, и ныне» – праздника, глас 5-й: «Возсия́ день ра́достен…».

На стиховне стихиры воскресные, глас 7-й. «Слава, и ныне» – праздника, глас 6-й: «Днесь собо́ри ве́рных…».

По Трисвятом – тропарь праздника, глас 4-й (трижды).

На утрене на «Бог Господь» – тропарь воскресный, глас 7-й (дважды). «Слава, и ныне» – тропарь праздника, глас 4-й.

Кафизмы 2-я и 3-я. Малые ектении. Седальны воскресные1.

Полиелей. Величание праздника: «Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим е́же в храм Госпо́день вхожде́ние Твое́», и избра́нный псалом2. «Ангельский собор…». Ипакои гласа. Седален праздника по 1-м стихословии, глас 1-й: «Пра́ведных плод…», седален праздника по 2-м стихословии, глас 4-й: «Пре́жде зача́тия…». «Слава, и ныне» – седален праздника по полиелее, глас 8-й: «Да ра́дуется Дави́д…». Степенны гласа. Прокимен праздника, глас 4-й: «Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́»; стих: «Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви». Евангелие Богородицы – Лк., зач. 4. «Воскресение Христово видевше…». По 50-м псалме: «Слава» – глас 2-й: «Днесь Храм Одушевле́нный…», «И ныне» – тот же стих. Стихира праздника, глас 4-й: «Днесь Боговмести́мый храм…».

Примечание. «Степе́́нна гла́́са. Проки́́мен, и Ева́́нгелие пра́́здника. Та́́же, Воскресе́́ние Христо́́во, псало́́м 50-й, и целова́́ние Ева́́нгелия по обы́́чаю» (Типикон, 21 ноября, 1-я Маркова глава).

Каноны: воскресный со ирмосом на 4 (ирмосы единожды), Богородицы (Октоиха) на 2, праздника 1-й на 4 и 2-й на 4.

Библейские песни «Поем Господеви…».

Катавасия «Христос раждается…».

Примечание. Катавасия «Христос раждается» поется с этого дня и до отдания Рождества Христова во все дни, в которые Уставом назначается пение великого славословия.

По 3-й песни – кондак и икос воскресные, глас 7-й; седален праздника, глас 4-й. «Слава, и ныне» – ин седален праздника, глас тот же.

По 6-й песни – кондак и икос праздника, глас 4-й.

На 9-й песни поем «Честнейшую» (припевы праздника не поются).

По 9-й песни – «Свят Господь Бог наш». Ексапостиларий воскресный 2-й. «Слава, и ныне» – светилен праздника.

«Всякое дыхание…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры на 8: воскресные, глас 7-й – 4, и праздника, глас 1-й – 4 (со своими припевами; припевы см. в Минее на стиховне вечерни). «Слава» – праздника, глас 2-й: «Днесь в храм приво́дится…», «И ныне» – «Преблагословенна еси…».

Великое славословие. По Трисвятом – тропарь воскресный: «Днесь спасение…».

Отпуст воскресный: «Воскресы́й из мертвых…».

Перед 1-м часом на «Слава, и ныне» – стихира евангельская 2-я.

На часах – тропарь воскресный. «Слава» – тропарь праздника. Кондаки воскресный и праздника читаются попеременно.

На Литургии антифоны изобразительны.

Блаженны гласа – 6 и праздника, песнь 3-я – 4.

На входе: «…Воскресы́й из мертвых…».

По входе – тропарь воскресный, тропарь праздника. «Слава» – кондак воскресный, «И ныне» – кондак праздника.

Прокимен, аллилуиарий и причастен – воскресные и праздника.

Апостол и Евангелие – дня и праздника.

Задостойник праздника – припев: «А́нгели, вхожде́ние Пречи́стыя…», и ирмос 9-й песни: «Яко одушевле́нному…» (и до отдания).

Отпуст воскресный: «Воскресы́й из мертвых…».

Примечание. На трапезе разрешается рыба.

С 22 по 24 ноября – попразднство Введения (Входа) во храм Пресвятой Богородицы.

25 ноября – отдание праздника Введения (Входа) во храм Пресвятой Богородицы.

1 По первом стихословии на «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный 7-го гласа: «Яко на́шего воскресе́ния…».

2 При пении избра́нного псалма в воскресные дни заключительное: «Слава, и ныне», «Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже» (трижды) не поется. Сразу после последнего стиха избранного псалма – величание и тропари воскресные: «Ангельский собор…».


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.