versiunea moldoveneasca русская версия


Învățătură de tipic pentru 22.03.2018

Învățătură de tipic pentru 22.03.2018

19 марта 2018

Четверг 5-й седмицы. Четверто́к Великого канона. Святых сорока́ мучеников, в Севастийском е́зере мучившихся (празднование переносится на вторник, 7 марта). Литургия Преждеосвященных Даров. Служба совершается по Триоди. Примечание. Служба 40 мучеников Севастийских переносится на вторник, 7 марта (см. Типикон, 9 марта, 5-я Маркова глава:... 

Mesajul de felicitare adresat Preasfințitului Marchel cu prilejul aniversării hirotoniei arhierești

Mesajul de felicitare adresat Preasfințitului Marchel cu prilejul aniversării hirotoniei arhierești

11 марта 2018

Preasfinţia Voastră, permiteți-ne, rogu-Vă, să Vă adresăm cele mai cordiale felicitări și urări de bine cu ocazia celei de-a 11 aniversări a hirotoniei arhierești. În această zi sfântă, a închinării Sfintei Cruci, Vă suntem alături cu cele mai duhovnicești gânduri și sincere rugăciuni către bunul Dumnezeu, ca să Vă binecuvinteze cu ani mulți, luminați de harul Său și providența Sa, să ne îndrumați pe calea mântuirii.  

Pentru o Ortodoxie autentică și conștientă

Pentru o Ortodoxie autentică și conștientă

7 марта 2018

Cu câțiva ani în urmă un inspector școlar a venit la mine în gimnaziu și mi-a propus următorul test: -Dă indicație elevilor să scrie din memorie rugăciunea „Tatăl nostru”. Nu pentru control, nici pentru notă, ci din curiozitate. Să vedem câți vor scri corect. M-am gândit că voi isprăvi repede controlul caietelor, dar mi-a luat mai mult timp decât de obicei. Culoare roșie a pixului a vopsit excesiv evaluarea. Și mi-am zis:  

Părinte, eu n-am să mai vin la biserică

Părinte, eu n-am să mai vin la biserică

6 марта 2018

Un tânăr merge la preotul paroh și îi spune: – Părinte, eu n-am să mai vin la biserică. Preotul îl întrebă: – Ah. Poți să-mi spui care este motivul? Tânărul îi răspunde: – Dumnezeule! Aici văd  

A trecut la Domnul protoiereul Victor Svistun

A trecut la Domnul protoiereul Victor Svistun

4 марта 2018

Protoiereul Victor Svistun, parohul bisericii „Sf.Arh.Mihail și Gavriil” din satul Cobani, raionul Glodeni a trecut în veșnicie, azi, 4 martie 2018. Exprimăm profunde sentimente de compasiune şi condoleanţe doamnei preotese Eufrosinia și întregii familii, fiilor și fiicelor duhovnicești ai părintelui. Trupul neînsuflețit va fi înmormântat în curtea bisericii, marți 6 martie curent. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească cu drepții.  

Cum putem deveni mai buni?

Cum putem deveni mai buni?

3 марта 2018

Rugăciunea întâi de mulţumire după Sfânta Împărtăşire. Zicem către Domnul Hristos: „Dă să-mi fie şi mie acestea spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre alungarea a tot potrivnicului, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri, spre luminarea ochilor inimii mele, spre credinţă neînfruntată, spre dragoste nefăţarnică, spre împlinirea înţelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har şi spre plinirea Împărăţiei cerurilor”, deci zece lucrări. Care sunt lucrările?  

Triumful Ortodoxiei asupra iconoclaștilor

Triumful Ortodoxiei asupra iconoclaștilor

24 февраля 2018

Duminica Ortodoxiei este ziua numelui Bisericii şi a credinţei noastre. Restabilirea cultului Sfintelor Icoane a fost cea mai mare minune a credinţei noastre ortodoxe, după cum arată Stihira Utreniei: „Astăzi s-a arătat zi plină de bucurie şi de veselie, ca luminează lumina dogmelor celor prea adevărate şi străluceşte Biserica lui Hristos, împodobindu-se acum cu înălţarea Sfintelor Icoane şi cu strălucirile chipurilor şi se face credincioşilor unire de Dumnezeu dăruită”. In primele veacuri creştine, Sfintele icoane  

Învățătură de tipic pentru 22.03.2018

Четверг 5-й седмицы. Четверто́к Великого канона. Святых сорока́ мучеников, в Севастийском е́зере мучившихся (празднование переносится на вторник, 7 марта). Литургия Преждеосвященных Даров. Служба совершается по Триоди. Примечание. Служба 40 мучеников Севастийских переносится на вторник, 7 марта (см. Типикон, 9 марта, 5-я Маркова глава: «А́ще ли случи́тся 40 му́ченик в четверто́к Вели́каго кано́на»).

Накануне в среду вечером совершается малое повечерие без канонов и поклонов. Кондак Триоди (Великого канона), глас 6-й: «Душе́ моя, душе́ моя…».

Примечание. «Повече́рие же глаго́лем ма́лое в ке́ллиях без покло́нов. По Трисвято́м кондак Андре́ева кано́на. Та́кожде и полу́нощницу» (Типикон, гл. 49, «В среду пятыя седмицы вечера»).

Календарные заметки:
Служба 40 мучеников Севастийских переносится на вторник, 7 марта.
На утрене совершается пение Великого канона прп. Андрея Критского («стояние Марии Египетской»). Читается Житие прп. Марии Египетской.
Порядок чтений, согласно календарю:
На 6-м часе: Ис. XLII, 5–16.
На веч.: Быт. XVIII, 20–33. Притч. XVI, 17 – XVII, 17.
Полунощница без поклонов.

Утреня.

Примечание. «Кле́плет в 4-й час но́щи, и собра́вшимся нам в це́рковь, быва́ет нача́ло от иере́я, по обы́чаю, и глаго́лем: Царю́ Небе́сный: Трисвято́е, и О́тче наш: Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не, Прииди́те, поклони́мся, и про́чия два псалма́…» (Типикон, гл. 49-я, «В четверто́к пя́тыя неде́ли святы́х посто́в»).

Иерей возглас: «Благословен Бог наш…». Чтец48: «Аминь», «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный…», Трисвятое. По «Отче наш…» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь», «Господи, помилуй» (12 раз), «Слава, и ныне», «Прииди́те, поклони́мся…» (трижды) и обычное двупсалмие. (Совершается обычное каждение.)

Шестопсалмие. (Иерей читает утренние молитвы.) Великая ектения. «Аллилуия» и Троичны гласа (в данном случае – 8-го). Припев к окончанию первого Троичного тропаря: «Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, молитвами святых апостол Твоих и святителя Николая, помилуй нас».

Стихословится 8-я кафизма. Малой ектении нет. Седальны Октоиха (из приложения Триоди), глас 8-й: «Благослове́н еси, Христе́ Боже наш…»; стих: «Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их» – «Свети́ла ми́ра…»; стих: «Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев» – мученичен: «До́блественне тече́ние соверши́вше…». «Слава, и ныне» – Богородичен, глас тот же: «Ра́дуйся, А́нгелом Ра́дость…». И читается первая половина Жития прп. Марии Египетской49.

Чтец: «Житие́ преподо́бныя ма́тере на́шея Мари́и Еги́петския благослови́, честны́й отче, прочести́».

Иерей: «Ея́же моли́твами, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас».

Чтец: «Аминь». И читает житие.

(Если читает сам иерей, то он вначале глаголет: «Житие́ преподо́бныя ма́тере на́шея Мари́и Еги́петския. – Ея́же моли́твами, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас».)

По прочтении первой половины жития – «Господи, помилуй» (трижды), «Слава, и ныне» – псалом 50-й.

Примечание. «Та́же псало́м 50-й. Пе́сней не стихосло́вим. И а́бие начина́ем вели́кий кано́н ко́сно, и с сокруше́нным се́рдцем и гла́сом, творе́ние свята́го Андре́я Кри́тскаго, Иеросоли́мскаго, глас 6-й. Ирмо́с: Помо́щник и покрови́тель: по два́жды. Пото́м тропари́, творя́ще на ки́йждо мета́ния 3, и припева́юще: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Ве́домо же бу́ди: Егда́ еди́н лик пое́т, тогда́ други́й твори́т мета́ния, благочи́ния ра́ди» (Типикон, гл. 49, «В четверто́к пя́тыя неде́ли святы́х посто́в»).

И тотчас50 Великий канон прп. Андрея Критского, с присовокуплением к каждой песни тропарей канона прп. Марии Египетской и по одному тропарю прп. Андрея Критского. В 4-й, 8-й и 9-й песнях – трипеснцы. Ирмосы Великого канона поются по дважды в начале песней, а по 3-й, 6-й, 8-й и 9-й песнях – и на катавасию. Во 2-й и 3-й песнях – по два ирмоса (поются по единожды), на катавасию по 3-й песни поется второй ирмос. Ирмосы поются перед тропарями Великого канона, но не перед трипеснцами, с которых начинаются 4-я, 8-я и 9-я песни51.

Песни Священного Писания при пении канонов не стихословятся, но к тропарям Великого канона поется припев: «Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя», к тропарям канона прп. Марии Египетской: «Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас», к тропарям прп. Андрея Критского: «Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас». В заключение каждой песни – «Слава», «И ныне». К тропарям трипеснцев припев: «Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас»; в конце их «Слава», «И ныне» не полагаются (к Троичнам трипеснцев припев: «Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́»; к Богородичнам трипеснцев припев: «Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас»). Обычно читает тропари трипеснца чтец.

По 3-й песни и малой ектении – седален Триоди (апостолов), глас 8-й: «Свети́ла богозра́чная…», «Слава» – ин седален Триоди (апостолов), глас тот же: «Апо́стольская двоенадеся́тице…», «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Непостижи́маго Бо́га…». И читается вторая половина Жития прп. Марии Египетской.

По 6-й песни и малой ектении – кондак Триоди (Великого канона), глас 6-й: «Душе́ моя́, душе́ моя́…», и икос, глас тот же: «Христо́во врачевство́…». После синаксария – блаженны Триоди (Великого канона), глас 6-й52.

На 9-й песни поем «Честнейшую». (Совершается обычное каждение.)

По 9-й песни и малой ектении – светилен гласа (в данном случае – 8-го; см. в приложении Триоди). После 1-го исполнения светильна – окончание: «…молитвами, Господи, апостол Твоих и святителя Николая, и спаси мя». «Слава» – тот же светилен, с окончанием: «Молитвами, Господи, святых Твоих, и спаси мя», «И ныне» – опять тот же светилен, с окончанием: «Молитвами, Господи, Богородицы, и спаси мя». («Достойно есть» обычно не поется.)

«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы. «Слава, и ныне», «Тебе слава подобает…», «Слава Тебе, показавшему нам свет». Читается вседневное славословие.

Ектения просительная: «Исполним утреннюю молитву…», и молитва главопреклонения.

Стихиры на стиховне Триоди, глас 8-й (с обычными припевами). «Слава, и ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Приими́ гла́сы раб Твои́х…».

«Благо есть» (дважды)53. Трисвятое. По «Отче наш» иерей – возглас: «Яко Твое есть Царство…». Чтец: «Аминь». Тропарь Часослова: «В храме стоя́ще…». «Господи, помилуй» (40). «Слава, и ныне» – «Честнейшую Херувим…». «Именем Господним…». Иерей (перед царскими вратами): «Сый благослове́н…». Молитва: «Небе́сный Царю́…». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина с тремя поклонами. Чтец: «Аминь», и тотчас без отпуста утрени читается 1-й час54.

1-й час читается без кафизмы. Тропарь 1-го часа: «Зау́тра услы́ши…» со стихами произносится чтецом в обычном порядке, но только без пения. Стихи часа: «Стопы́ моя́ напра́ви…» и «Да испо́лнятся уста́ моя́…» – читаются55. По Трисвятом – кондак Триоди (Великого канона): «Душе́ моя, душе́ моя…». В конце – молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Конечное Трисвятое и «Господи, помилуй» (12) не читаются. Непосредственно после поклонов священник произносит молитву: «Христе, Свете Истинный…». По традиции, поется «Взбранной Воево́де…». Отпуст великий и многолетны.

На 3-м часе – кафизма 9-я. На 6-м часе – кафизма 10-я; тропарь пророчества (из Триоди), 1-й прокимен Триоди, чтение паримии Триоди, 2-й прокимен Триоди. На 9-м часе – кафизма 11-я. На всех часах – тропарь часа со стихами произносится чтецом в обычном порядке, но только без пения. Кондак Триоди (Великого канона): «Душе́ моя, душе́ моя…». Конечный возглас иерея – «Боже, уще́дри ны…», молитва прп. Ефрема Сирина читается с тремя великими поклонами (а не с 16-ю).

На изобразительных – блаженны поскору, без пения; по «Отче наш…» – кондак Триоди (Великого канона): «Душе́ моя, душе́ моя…». Изобразительны следует заканчивать следующим образом: после кондака – чтец: «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне» – «Честнейшую Херувим…». «Именем Господним…». Иерей: «Боже, уще́дри ны…». Чтец: «Аминь». Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя поклонами). Чтец: «Аминь». Молитва: «Всесвята́я Тро́ице…». Иерей (или диакон): «Премудрость». Певцы: «Достойно есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Отпуст: «Христос, Истинный Бог наш…». Певцы: «Господи, помилуй» (трижды). Многолетны, по традиции, не поются.

Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией Преждеосвященных Даров см. 8 февраля.

На вечерне – кафизма 12-я.

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: Триоди – 6: самогласен дня, глас 8-й: «Самовла́стно совлеко́хся…» (дважды), и мученичен, глас тот же: «Му́ченицы Госпо́дни…», и подобны Триоди, глас 1-й: «Пригвожде́н, Го́споди…», «Поще́ния све́тлостию…», и глас 6-й: «Животворя́щему покланя́ющеся Твоему́ Кресту́…»; и стихиры Минеи (с 10 марта, мч. Кодра́та и дружины его), глас 1-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава, и ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Воздви́жена яко ви́де…».

Вход с кадилом. Чтение паримий Триоди (по обычаю). По «Да исправится молитва моя…» и молитве прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами) – ектения: «Рцем вси…», и прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров (по обычаю).

Примечание. «В си́й же четверто́к. Всю слу́жбу пое́м поско́ро, труда́ ра́ди бде́ннаго. Соверша́ется же слу́жба Преждеосвяще́нных, в не́йже приудосто́ившиися причаща́ются Святы́х Христо́вых Та́инств. На трапе́зе же яди́м еле́й и вино́ пие́м, труда́ ра́ди бы́вшаго. Не́цыи же уста́вы разреша́ти то́чию на вино́ попуща́ют, на еле́й же не оставля́ют. Во Святы́я же Горы́ Ти́пице разсужда́ет: на святы́х му́ченик 40, на Предте́чевы главы́ Обре́тение, в сре́ду Крестопокло́нную, на Вели́кий кано́н и на Неседа́льное (т. е. Акафист Божией Матери в субботу 5-й седмицы. – Сост.) я́сти два варе́ния со еле́ем и испива́ти по две ча́ши вина́» (Типикон, гл. 49, «В четверто́к 5-я неде́ли святы́х посто́в», «В си́й же четверто́к»)56.

48 «Иере́й… вхо́дит во святы́й олта́рь, и прие́м кади́льницу, глаго́лет и моли́тву кади́ла. И став пред свято́ю трапе́зою, кади́т крестообра́зно, и возгласи́т: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. И нам отвеща́вшим: Ами́нь. Та́же учине́нный чтец глаго́лет…» (Типикон, гл. 49, «Начало святаго и великаго поста», начало утрени).

49 Текст жития см.: Богослужебные указания на 1999 год. С. 193–204; Богослужебные указания на 2000 год. С. 194–203; Богослужебные указания на 2005 год. С. 192–216; Минея-Апрель. М., 2002. Ч. 1. С. 12–18. Если Житие читается по Минее, то первая половина Жития оканчивается словами «…да обря́щу дерзновение в День Суда» (с. 14). С нового абзаца, со слов «Родилась я в Египте…» до конца, – вторая половина Жития.

50 Обычно молитва «Спаси, Боже, люди Твоя…» не произносится.

51 По мнению В. Розанова (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 545), ирмосы трипеснцев вычитываются. По мнению свт. Афанасия (Сахарова), в подобных случаях ирмосы вообще не читаются и не поются, а приводятся в Триоди полностью для того, чтобы служить в качестве подобнов для пения последующих тропарей трипеснцев, т. к. в древности тропари канонов пелись на глас и подобен ирмоса; поются ирмосы лишь в тех случаях, когда стихословятся библейские песни или когда на то есть особое указание Типикона (см.: Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви. СПб.: Сатис, 1995. С. 172–174).

52 Пение блаженн с тропарями является особенностью утрени четверга Великого канона и утрени Великой Пятницы (с чтением 12-ти Евангелий), а потому ни в коем случае не должно опускаться.

53 Поскольку служба, согласно Уставу, завершается поскору, допустимо и однократное чтение «Благо есть» (см. следующую сноску).

54 В связи с отсутствием в Типиконе определенных указаний о завершении утрени четверга 5-й седмицы св. Четыредесятницы, окончание утрени в богослужебных справочниках излагается по-разному.

Например, прот. К. Никольский (см. его «Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви», с. 594) считает, что утреня заканчивается как обычная великопостная, поскольку Типикон не приводит каких-либо специальных указаний. «Богослужебные указания» на 1949–1957 годы предписывают заканчивать утреню, как прот. К. Никольский (т. е. с сохранением обычных 16 поклонов), но после «Отче наш…» вместо тропаря «В храме стоя́ще…» – кондак «Душе́ моя…». «Богослужебные указания на 1958 год» (с. 88) и «Настольная книга священнослужителя» (т. IV, с. 544) предлагают окончание утрени по образцу предыдущих «Богослужебных указаний», но с сокращением количества поклонов с молитвой прп. Ефрема Сирина с 16 до 3. В. Розанов (см. его «Богослужебный Устав Православной Церкви», с. 545–546) предлагает заканчивать утреню с чтением «Благо есть» единожды и с заменой «Господи, помилуй» (40) на сугубую ектению: «Помилуй нас, Боже…», при этом по «Благо есть…» сохранять обычный тропарь «В храме стоя́ще…», а поклоны с молитвой прп. Ефрема Сирина вовсе отменять.

Разногласия об окончании утрени связаны с разным толкованием слов Устава о совершении служб четверга 5-й седмицы поскору. Термин «поскору», использующийся Типиконом также при изложении богослужения Благовещения в будний день поста и богослужения полиелейного святого «во един от дней постных», касается следующих особенностей:

а) сокращения количества поклонов с молитвой прп. Ефрема Сирина на утрене, часах и изобразительных с 16 до 3;

б) отмены везде конечного Трисвятого;

в) исполнения поемых текстов на часах и изобразительных «без пения».

В данных «Богослужебных указаниях» излагается окончание утрени четверга 5-й седмицы в соответствии с традицией, сложившейся в уставных заметках «Православного церковного календаря». Однако вышеприведенными вариантами завершения утрени также можно руководствоваться, поскольку они отражают традиционную литургическую практику.

55 Ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. С. 338–339.

56 В Триоди Постной (л. 317) указания о посте содержатся в следующей редакции: «На трапе́зе же яди́м еле́й и вино́ пие́м, труда́ ра́ди бде́ннаго. В Студи́тове же Уста́ве повелева́ет су́хо я́сти всю ту́ю неде́лю, па́че ины́х, я́ко дни́е пла́ча суть, а не пра́здника: в сих бо у́бо пе́ти до́лжно есть и Аллилу́иа. Во Святы́я же Горы́ Ти́пице разсужда́ет, на святы́х му́ченик 40, на Предте́чевы главы́ Обре́тение, и в сре́ду Крестопокло́нную, и на Вели́кий кано́н, и на Неседа́льное (т. е. Акафист Божией Матери в субботу 5-й седмицы. – Сост.), я́сти два варе́ния с еле́ем, и испива́ти по две ча́ши вина́. Сия́ же назна́меновахом любви́ ва́шей от обои́х, да произволя́яй спасти́ся, благоуго́днейшее пред Бо́гом избира́ет».

Вторник 5-й седмицы. Святых сорока́ мучеников, в Севастийском е́зере мучившихся (с 9 марта).

Сщмчч. Васи́лия, Ефре́ма, Капи́тона, Евге́ния, Ефе́рия и других, в Херсо́не епи́скопствовавших. Иконы Божией Матери, именуемой «Спору́чница грешных».

Календарные заметки:
На этот день переносится служба 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
Порядок чтений, согласно календарю:
Утр. – Лк., 106 зач., XXI, 12–19. На 6-м часе: Ис. XL, 18–31.
На веч.: Быт. XV, 1–15. Притч. XV, 7–19.
Лит. – Мчч.: Евр., 331 зач., XII, 1–10. Мф., 80 зач., XX, 1–16.
Литургия Преждеосвященных Даров37.

На этот день переносится с четверга 5-й седмицы (9 марта) полиелейная служба в честь 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (см. Типикон, 9 марта, 5-я Маркова глава: «А́ще ли случи́тся 40 му́ченик в четверто́к Вели́каго кано́на»).

На великом повечерии в понедельник вечером (без поклонов):

По 1-м Трисвятом – тропарь мучеников, глас 1-й: «Боле́зньми святы́х…». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Гаврии́лу веща́вшу…».

По 2-м Трисвятом – тропари обычные: «Помилуй нас, Господи…».

По «Слава в вышних…» – канон Богородицы (Октоиха) и служба сщмчч. Васи́лия, Ефре́ма, Капи́тона, Евге́ния, Ефе́рия и других, в Херсо́не епи́скопствовавших (с этого дня)38.

По 3-м Трисвятом – кондак мучеников, глас 6-й (вместо «Господи Сил…»).

По «Честнейшую Херувим…» – возглас: «Боже, ущедри ны…», и молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Конечное Трисвятое и «Господи, помилуй» (12) не читаются. Окончание службы как в малом повечерии. Отпуст малый (но не «Владыко Многомилостиве…»), и прощение от священника (по обычаю).

На полунощнице кафизма 17-я, тропари обычные. По «Честнейшую Херувим…» – молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами).

Утреня. По возгласе «Благословен Бог наш…» – чтец: «Прииди́те, поклони́мся…» (трижды) и обычные псалмы 19-й и 20-й (на которых совершается каждение всего храма).

На «Бог Господь» – тропарь мучеников, глас 1-й: «Боле́зньми святы́х…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Гаврии́лу веща́вшу…».

Кафизмы 11-я, 12-я и 13-я.

По 1-м стихословии – малой ектении нет. Седален Триоди, глас 3-й: «Теплото́ю ве́ры…» (см. по 2-м стихословии). «Слава» – тот же седален, «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Боже́ственная была́ еси ски́ния…».

По 2-м стихословии – малой ектении нет. Седален Триоди, глас 2-й: «Препросла́вленная благода́ть всечестна́го поста́…» (см. по 3-м стихословии). «Слава» – тот же седален, «И ныне» – Богородичен Триоди, глас тот же: «Необори́мую моли́тву…».

По 3-м стихословии – малая ектения. Седален мучеников, глас 4-й: «Честну́ю твердь…». «Слава» – ин седален мучеников, глас тот же: «Му́жественнейшим по́мыслом…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Е́же благода́рно…».

Полиелей. Величание мучеников и избранный псалом. Седален мучеников по полиелее, глас 5-й: «Святы́х му́ченик удобре́ние…» (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Себе́ пре́жде Суда́ ны́не пла́чу…». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен мучеников, глас 4-й: «Проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду, и изве́л ны еси в поко́й»; стих: «Разже́гл ны еси, я́коже разжиза́ется сребро́». Евангелие – Лк., зач. 106. По 50-м псалме: «Слава» – «Молитвами святых…». Стихира мучеников, глас 2-й: «Проро́чески у́бо вопия́ше Дави́д…». Молитва: «Спаси, Боже, люди Твоя…», «Господи, помилуй» (12). Иерей: «Милостию и щедротами…». Певцы: «Аминь».

Каноны:

1-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я и 7-я песни – мучеников (два канона) со ирмосом на 8 (ирмосы 1-го канона по дважды)39.

2-я песнь – трипеснцы Триоди на 840 (в начале поется ирмос 1-го трипеснца, глас 3-й: «Вонми́, земле́…», а в конце на катавасию ирмос 2-го трипеснца, глас 2-й: «Внемли́те, лю́дие…». Припев к тропарям: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», к Богородичну 1-го трипеснца: «Пресвятая Богородице, спаси нас»).

8-я и 9-я песни – мучеников (два канона) со ирмосом на 6 (ирмосы 1-го канона по дважды)41 и трипеснцы Триоди на 842.

Библейские песни в праздничной редакции – «Поем Господеви…».

Катавасия по 1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й песнях – «Отверзу уста моя…»; по 2-й, 8-й и 9-й песнях – ирмос второго трипеснца Триоди, глас 2-й.

По 3-й песни – седален мучеников, глас 8-й (дважды). «Слава, и ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же.

По 6-й песни – кондак и икос мучеников, глас 6-й.

На 9-й песни поем «Честнейшую».

По 9-й песни «Достойно есть» не поется. Светилен мучеников. «Слава» – ин светилен мучеников, «И ныне» – Богородичен Минеи.

«Хвалите Господа с Небес…» и хвалитные псалмы.

На хвалитех стихиры мучеников, глас 5-й – 4 (первая стихира – дважды). «Слава» – мучеников, глас тот же: «Страстоте́рпцы Христо́вы…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во…».

Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» («Тебе слава подобает…» не произносится), и читается вседневное славословие. Ектения: «Исполним утреннюю молитву…», и молитва главопреклонения.

На стиховне стихиры Триоди, глас 7-й (с обычными припевами). «Слава» – мучеников, глас 2-й: «И́стины ча́шею…», «И ныне» – Богородичен Минеи, глас тот же: «Непроходи́мая врата́…».

«Благо есть» (единожды). Трисвятое. По «Отче наш» – тропарь мучеников, глас 1-й: «Боле́зньми святы́х…». «Слава, и ныне» – Богородичен воскресный, глас тот же: «Гаврии́лу веща́вшу…». Ектения сугубая: «Помилуй нас, Боже…». Иерей – возглас: «Яко Милостив и Человеколюбец…». Хор: «Аминь».

Примечание. После возгласа ектении: «Яко Милостив…» – обычный возглас: «Премудрость», хор: «Благослови», иерей: «Сый благослове́н…». Молитва: «Небесный Царю́…» [или: «Утверди́, Боже…»]43, после чего – 3 великих поклона с молитвой прп. Ефрема Сирина (ср.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. С. 326).

Иерей – молитву прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Чтец: «Аминь», и сразу, без отпуста утрени, читается 1-й час.

На 1-м часе – кафизма 14-я. Тропарь мучеников: «Боле́зньми святы́х…». Стихи часа: «Стопы́ моя́ напра́ви…» и «Да испо́лнятся уста́ моя́…» – читаются44. По «Отче наш…» – кондак мучеников. После возгласа: «Боже, уще́дри ны…» – молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). (Конечное Трисвятое не произносится.) Непосредственно после поклонов иерей читает молитву: «Христе, Свете Истинный…». По традиции, поется «Взбранной Воево́де…». Отпуст великий, и многолетны.

Примечание. «Егда́ же пое́м полиеле́й, на часе́х в кампа́н не ударя́ем» (Типикон, 24 февраля, 11-я Маркова глава).

На 3-м часе – кафизма 15-я. На 6-м часе – кафизма 16-я; тропарь пророчества (Триоди), 1-й прокимен Триоди, чтение паримии Триоди, 2-й прокимен Триоди. На 9-м часе – кафизма 18-я. На всех часах – тропарь мучеников: «Боле́зньми святы́х…», по «Отче наш…» – кондак мучеников, конечный возглас иерея – «Боже, уще́дри ны…», молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами).

На изобразительных блаженны45 «глаго́лем поско́ру без пе́ния».

Кондаки:

В храме Господском – кондак храма. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – «Предстательство христиан…»; или же – кондак мучеников. «Слава, и ныне» – кондак храма.

В храме Богородицы – кондак мучеников. «Слава, и ныне» – кондак храма.

В храме святого – кондак храма. «Слава» – кондак мучеников, «И ныне» – «Предстательство христиан…».

Чтец: «Господи, помилуй» (40), «Слава, и ныне»; «Честнейшую Херувим…», «Именем Господним…»; иерей – возглас: «Боже, уще́дри ны…», молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Молитва: «Всесвята́я Тро́ице…». Иерей (или диакон): «Премудрость». Певцы: «Достойно есть…» до слов: «и Матерь Бога нашего» (включительно). Иерей: «Пресвятая Богородице, спаси нас». Певцы: «Честнейшую Херувим…». Иерей: «Слава Тебе, Христе Боже…». Певцы: «Слава, и ныне», «Господи, помилуй» (трижды), «Благослови». Иерей произносит отпуст: «Христос, Истинный Бог наш…». Певцы – «Господи, помилуй» (трижды). Многолетны, по традиции, не поются.

Подробное изложение порядка богослужения вечерни в соединении с Литургией Преждеосвященных Даров см. 8 февраля.

На вечерне – кафизма 19-я.

На «Господи, воззвах» стихиры на 10: Триоди – 6: самогласен дня, глас 5-й: «Поползну́вся от пра́ваго пути́…» (единожды), ин самогласен дня, глас 8-й: «Из Иерусали́ма снидо́х…» (единожды), и мученичен, глас тот же: «Му́ченицы Твои́, Го́споди…» (эти стихиры Триоди см. на стиховне во вторник вечера); и подобны Триоди, глас тот же: «Бра́шно любо́вь творя́ще…», «Дре́вом дре́вле…», и глас 2-й: «Живоно́сный Твой Крест…» (эти стихиры Триоди см. на «Господи, воззвах» во вторник вечера); и стихиры мучеников, глас 1-й и глас 2-й – 4 (см. на «Господи, воззвах» вечерни в сам день праздника вечером; первая стихира – дважды). «Слава» – мучеников, глас 2-й: «Проро́чески у́бо…», «И ныне» – Крестобогородичен Минеи, глас тот же: «Доса́ды претерпе́вшаго…» (см. 14 марта, в службе прп. Венедикта).

Вход с Евангелием. «Свете Тихий». Прокимны и чтение паримий Триоди (прокимен 1-й паримии, глас 4-й: «Го́споди, Прибе́жище был еси нам в род и род», со стихом; прокимен 2-й паримии, глас тот же: «Живы́й в по́мощи Вы́шняго…», со стихом). По «Да исправится молитва моя…» – молитва прп. Ефрема Сирина (с тремя великими поклонами). Малой ектении нет46.

Сразу после поклонов – обычные возглашения, предваряющие, как на полной Литургии, пение прокимна перед Апостолом (диакон: «Во́нмем», иерей: «Мир всем», чтец: «И ду́хови твоему́», диакон: «Прему́дрость»), и поется прокимен мучеников, глас 5-й: «Ты, Го́споди, сохрани́ши ны…» (со стихом).

Апостол, аллилуиарий и Евангелие – мучеников.

По прочтении Евангелия царские врата затворяются. Ектения сугубая: «Рцем вси…», и прочее последование Литургии Преждеосвященных Даров.

Причастен: «Вкуси́те и ви́дите…», и мучеников: «Ра́дуйтеся, пра́веднии…».

На отпусте иерей поминает в качестве дневных святых сначала 40 мучеников, в Севастийском е́зере мучившихся47, потом святого следующего дня – прп. Феофила́кта исп., еп. Никомиди́йского (с 8 марта).

Примечание. Канон рядового святого (8 марта, прп. Феофила́кта исп., еп. Никомиди́йского) поется на утрене, а вечерние стихиры с «Господи, воззвах» поются на хвалитех. См.: Типикон, 24 февраля, 11-я Маркова глава, 4-е «зри». Служба мч. Кодра́та и дружины его (см. в Минее 10 марта) совершается в свое время, т. е. в пятницу 5-й седмицы поста, поэтому на отпусте Литургии Преждеосвященных Даров во вторник 5-й седмицы вечера имя мч. Кодра́та не поминается.

Примечание. «По отпу́сте же вхо́дим в трапе́зу, и яди́м два варе́ния с еле́ем, и пие́м вино́. В сре́ду же и пято́к, яди́м два варе́ния без еле́я, и пие́м вино́» (Типикон, 24 февраля, 11-я Маркова глава).

37 Ср.: Типикон, 9 марта, 5-я Маркова глава; Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 568, 610.

38 Ср.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 646.

39 Там же. С. 551.

40 В каждой песни второго трипеснца после Богородична приводится еще дополнительный (5-й) тропарь, который не входит в счет.

41 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 551.

42 В каждой песни второго трипеснца после Богородична приводится еще дополнительный (5-й) тропарь, который не входит в счет.

43 Традиция, согласно которой вместо молитвы «Небесный Царю…» поется: «Утверди, Боже…», является допустимой.

44 См.: Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. С. 338–339.

45 Изобразительны начинаются с «Во Царствии Твоем…».

46 См.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 553.

47 По мнению проф. Н. Д. Успенского, «не следует призывать поименно святых,… память которых Церковь совершает не по отдельности с прославлением личных подвигов каждого, а как сонма святых. В этом случае следует называть их словами Типикона, например, святых четыредесяте мучеников, в Севастийском езере мучившихся… чтобы не низвести священный момент благословения церковного на степень перечня имен» (Успенский Н. Д. Богослужебные отпусты // Он же. Православная литургия: историко-литургические исследования. Праздники, тексты, устав. М.: Издательский Совет РПЦ, 2007. С. 336–337).

Din aceași categorie:


К записи есть 1 комментарий