Выберите русский язык — Бельцко-Фалештская Епархия

verdiunea moldoveneasca русская версия


Predică la pericopa evanghelică despre Zaheu.

Predică la pericopa evanghelică despre Zaheu.

24 ianuarie 2015

Despre atotştiinţa şi mila lui Dumnezeu. Motto: „O adîncul bogăţiei şi înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cît sînt de necercetate judecăţile Lui şi cît de nepătrunse căile Lui!” (Romani 11, 33) Iubiţi credincioşi, una din însuşirile cele nemărginite ale lui Dumnezeu este atotştiinţa Sa, prin care toate le ştie şi de toate poartă grijă. Această ştiinţă atotcuprinzătoare nimiceşte ştiinţa şi înţelepciunea oamenilor (Iov 5, 12-13; Pilde 19, 21). În Sfînta Evanghelie de astăzi se spune că iudeii, văzînd pe Mîntuitorul intrat în casa lui... 

Predică la duminica după Botezul Domnului

Predică la duminica după Botezul Domnului

23 ianuarie 2015

Despre propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu. Motto: „De atunci a început Iisus a propovădui şi a zice: Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17). Iubiţi credincioşi, una din învăţăturile Sfintei Evanghelii din Duminica de azi spune: De atunci a început Iisus a propovădui şi a zice: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor (Matei 4, 17). Acelaşi cuvînt l-a spus şi Sfîntul Ioan Botezătorul cînd a început să propovăduiască în pustiul Iordanului: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor (Matei 3, 2). Acelaşi... 

Botezul Domnului celebrat la liceul „V.Alecsandri”

Botezul Domnului celebrat la liceul „V.Alecsandri”

21 ianuarie 2015

Bucuria sărbătorii Botezul Domnului nostru Iisus Hristos a fost adusă de un sobor de preoți în incinta Liceului Teoretic ,,V.Alecsandri”, sectorul Dacia, din municipiul Bălți, în ziua de marți, 20 ianuarie 2015.  Deja de  cîțiva ani la rînd a devenit o tradiție: cadrele didactice, împreună cu elevii, se bucură de binecuvîntarea Domnului prin stropirea cu agheasmă de către clericii catedralei episcopale „Sf.Nicolae”: protoiereul  mitrofor Nicolae Saracuța, protoiereul mitrofor Serghei Magnet și protodiaconul Gheorghe Saracuța, care timp de 5 ani aduce Cuvîntul lui... 

Predică la duminica înainte de Botezului Domnului

Predică la duminica înainte de Botezului Domnului

17 ianuarie 2015

Despre chipul omului desăvîrşit. Motto: „Fiţi, dar, voi desăvîrşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvîrşit este” (Matei 5, 48). Iubiţi credincioşi, dumnezeiasca Evanghelie de astăzi vorbeşte în chip luminat despre aspra şi îngereasca viaţă a Sf.Ioan Botezătorul, după mărturia Domnului: Este cel mai mare om născut din femeie şi cu adevărat prooroc şi mai mult decît prooroc (Luca 7, 26-29). Întrucît chipul Sfîntului Ioan Botezătorul este chipul omului desăvîrşit, voi vorbi astăzi despre desăvîrşirea creştină, după a mea slabă putere. Zice... 

Condacul la Nașterea Domnului în interpretarea corului „Nobil”

Condacul la Nașterea Domnului în interpretarea corului „Nobil”

15 ianuarie 2015

Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peşteră Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.  

Felicitare pentru protoiereul mitrofor Oleg Fistican

Felicitare pentru protoiereul mitrofor Oleg Fistican

13 ianuarie 2015

Cu prilejul aniversării zilei de naștere, aducem cele mai sincere felicitări părintelui Oleg Fistican, blagocinul circumscripției Fălești 2, ziua în care la buchetul vieții s-a adăugat cel de-al 38-lea trandafir. Avem plăcerea și onoare să Vă dorim multă sănătate, mulți și binecuvântați ani, să Vă mulțumim pentru sfaturile pe care ni le dați în calitate de blagocin și să vă cerem creștineasca iertare. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască lumină, har și înțelepciune pentru mântuirea sufletească a Dvs, a enoriașilor pe care îi păstoriți dar și... 

Liturghia festivă din duminica după Nașterea Domnului.

Liturghia festivă din duminica după Nașterea Domnului.

12 ianuarie 2015

Duminică, 11 ianuarie 2015, când Biserica face pomenirea sfântului cuviosului Marchel, preasfințitul Marchel a oficiat dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din Bălți. Răspunsurile la strană au fost date de corul arhieresc condus de protoiereul Alexandru Paiul, care a selectat în repertoriu cele mai alese cântări bisericești. Din numele tuturor preoților din eparhia de Bălți și Fălești, protoiereul Petru Ciunciuc, secretar eparhial, l-a felicitat pe omagiatul vlădica Marchel cu ziua îngerului. Preasfințitul a mulțumit tuturor celor prezenți... 

Felicitare adresată Preasfințitului Marchel cu prilejul zilei onomastice

Felicitare adresată Preasfințitului Marchel cu prilejul zilei onomastice

11 ianuarie 2015

Preasfințite stăpâne, cu deosebită plăcere, din numele clerului eparhiei de Bălți și Fălești, Vă aducem sincere felicitări cu ocazia zilei onomastice. Înălțăm rugăciuni către sfântul cuviosul Marchel, egumenul mănăstirii „Nedormiților” și către bunul Dumnezeu, să Vă țină sănătos, să ne fiți bun povățuitor pentru mulți ani. Iar noi Vă asigurăm şi în continuare de ascultarea şi preţuirea pe care vi le purtăm.  

Predică la duminica după Naşterea Domnului

Predică la duminica după Naşterea Domnului

10 ianuarie 2015

Despre visuri, vedenii, minuni şi prooroci mincinoşi. Motto: „Mă spăimîntezi prin visuri şi cu vedenii mă îngrozeşti (Iov 7, 14). Iubiţi credincioşi, dumnezeiasca Evanghelie de azi ne vorbeşte de visul Sfîntului şi dreptului Iosif şi de porunca îngerului lui Dumnezeu care i S-a arătat şi i-a zis: Sculîndu-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo pînă ce îţi voi spune ţie (Matei 2, 13). Aceasta m-a îndemnat să vorbim astăzi despre visuri şi vedenii şi despre deosebirea lor. Trebuie să ştim că visurile sînt deosebite. Că sînt visuri... 

Felicitare pentru egumenul Zosima Aftene

Felicitare pentru egumenul Zosima Aftene

9 ianuarie 2015

Cu prilejul aniversării  zilei de naștere, avem onoarea să Vă felicităm, preacuvioase părinte Zosima şi să Vă mulţumim pentru sfaturile părintești şi rugăciunile sfinţiei Voastre. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să Vă dăruiască multă sănătate, mulţi ani, ca să le reuşiţi pe toate, să ne fiţi alături şi să ne povăţuiţi cum să mergem pe calea cea strâmtă a mântuirii.  Aducem cele mai sincere urări de bine şi de sănătate, mulţi ani de slujire în grădina Domnului, mântuire sufletească Dvs şi celor pe care îi povăţuiţi. La mulţi ani! Cu stimă şi... 

Un cÎntec sublim despre Înviere

1. O sfÎnt? zi cu Cel de sus
De Pa?ti la noi vine Iisus
A?a frumos s-a ar?tat,
Sub crucea Lui am lacr?mat.
 
Refren: (Vorbire expresiva)
canonarhul: Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
canonarhul:Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
 
 
2. O sfÎnt? zi de neuitat,
Iisus din morşi a Înviat
A lumii Domn şi ?mp?rat
Cu slav?-n cer s-a ridicat.
 
 
3. Prin moarte – Moartea a c?lcat
şi via?? veÎnic? ne-a dat.
CÎnt? lumea pe pămînt,
Învie morşii din mormÎnt.
 
 
4. O sfÎnt? zi mai sfÎnt? nu-i
S? d?m m?rire Domnului.
Popor cre?tin, tu nu uita
şi noi cu El vom Învia.
 
 

 

Din aceași categorie:


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.