Выберите русский язык — Бельцко-Фалештская Епархия

verdiunea moldoveneasca русская версия


PROPUNERILE EPARHIEI DE BĂLȚI ȘI FĂLEȘTI PENTRU SFÂNTUL SINOD

PROPUNERILE EPARHIEI DE BĂLȚI ȘI FĂLEȘTI PENTRU SFÂNTUL SINOD

1 septembrie 2014

Eparhia de Bălți și Fălești. Propuneri pentru şedinţa Sinodului BOM din 03.09.14. Adresarea comună a Sinodului BOM către fomaţiunele politice din R.M. Analiza stării moral-duhovniceşti  a societăţii în R.M.  Apel  către creştini. Condamnarea paradelor gay şi a consecinţelor urmate după adoptarea Legii de egalitate a şanselor. Cererea Sinodului BOM pentru întroducerea obligatorie a studierii religiei în şcoală ca necesitate de menţinere a moralităţii creştine în societatea moldovenească. Acordul Sinodului BOM pentru numirea streţelor în mănăstirile Eparhiei... 

Zi de sărbătoare la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului

Zi de sărbătoare la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului

31 augu 2014

Joi, 28 august 2014, cînd plinătatea Bisericii Ortodoxe prăznuiește „Adormirea Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu”, Prea Sfințitul Marchel, Episcop de Bălți și Fălești a liturghisit la mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului”, din satul Coada Iazului, raionul Sîngerei. La poarta mănăstirii arhiereul a fost întîmpinat de blagocinul circumscripției protoiereul Maxim Guzun și stareța sfintei mănăstiri monahia Evpraxia, dimpreună cu maicile și ascultătoarele sfîntului asezămînt. În cadrul Sfintei Liturghii pentru activitatea sîrguincioasă, preotul Serghei... 

Predica duminicii a 12-a după Cincizecime

Predica duminicii a 12-a după Cincizecime

30 augu 2014

Despre desăvîrşirea creştină. Motto: “De voieşti să fii desăvîrşit, mergi, vinde-ţi averile tale tale şi le dă săracilor şi vei avea comoară în cer. După aceea vino şi urmează-Mi” (Matei19,21). Iubiţi credincioşi, idealul fiecărui creştin pe pămînt este mîntuirea sufletului, adică dobîndirea vieţii veşnice. Pînă la întruparea şi învierea Domnului nostru Iisus Hristos, nimeni nu se putea mîntui, căci raiul era închis şi nu era revărsat peste lume harul Duhului Sfînt. De aceea toţi drepţii Vechiului Testament aşteaptau izbăvirea sufletelor... 

De la margini, o apostoli

De la margini, o apostoli

26 augu 2014

De la margini, o, apostoli, La Ghetsimani v-adunaţi, Şi-al meu trup, zice Fecioara, Cu cântări mi-l îngropaţi. Fiul meu iubit mă cheamă Azi la sine-n cerul sfânt, Vă las binecuvântarea Şi mă-nalţ de pe pământ. Sus în cer se întocmeşte Sărbătoare-n jurul meu, Şi cu cinste mă primeşte, Fiul meu şi Dumnezeu. O, primeşte dar, Curată Umilinţele-mi cereri, Şi la noi cu milă cată, În necazuri şi dureri. Iar noi drept recunoştinţă, Îţi cinstim icoana Ta, Totdeauna cu credinţă Adormirea-ţi vom cânta.  

Predica duminicii a 11-a după Cincizecime

Predica duminicii a 11-a după Cincizecime

23 augu 2014

Despre datoria de a ierta celor ce ne greşesc. Motto: „Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine?” (Matei 18, 32-33) Iubiţi credincioşi, sfînta şi dumnezeiasca Evanghelie de azi ne arată datoria de a ierta pe cei ce ne greşesc. Domnul nostru Iisus Hristos, ne învaţă că toată Legea şi proorocii, se reazemă pe două porunci, adică să iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru (Matei 22, 37-40). Mila este una din faptele bune care izvorăşte din dragoste, după mărturia... 

Reuniune metodică a profesorilor de Religie  din raionul Sîngerei

Reuniune metodică a profesorilor de Religie din raionul Sîngerei

23 augu 2014

Vineri, 22 august 2014, la Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din orașul Sîngerei, a avut loc primul atelier de formare continuă a profesorilor de Religie cu genericul ”Acces, revelanță, calitate în educație – competențe pentru prezent și viitor”. Subiectul  reuniunii  a fost: Organizarea procesului Educațional la cursul opțional Religia, pentru anul de studii 2014-2015 și repere manageriale în formarea comportamentului responsabil în situații de risc. Întrunirea a fost dirijată de reprezentantul Direcției Educației Sîngerei – doamna Margareta Albu, care vorbit... 

O nouă întîlnire a clericilor din blagocinia Sîngerei

O nouă întîlnire a clericilor din blagocinia Sîngerei

21 augu 2014

Luni, 18 august 2014, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, în biserica ”Sf. M. Mc. Gheorghe” din orașul Sîngerei a avut loc adunarea preoților din circumscripție. Adunarea a fost prezidată de către protoiereul Maxim Guzun, protopopul raionului Sîngerei. În cadrul adunării Preotului Petru Butnaru din satul Pepeni, r-nul Sîngerei, i s-a înmînat Diploma ”Cel mai activ Profesor de Religie pentru anul de studii 2013-2014”. Subiectele discutate în cadrul ședinții au fost: • Predarea Religiei în toate gimnaziile din raion pentru... 

Mesajul de felicitare al PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat PS Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Mesajul de felicitare al PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat PS Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, cu ocazia aniversării zilei de naștere

19 augu 2014

Prea Sfinția Voastră!  Am deosbita bucurie de a Vă adresa cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie! Vă cunoaștem drept un Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, plin zel misionar, rîvnitor pentru propovăduirea „cu timp și fără timp” (II Timotei IV, 2) a Cuvîntului Evanghelic și neobosit apărător al valorilor sacre ale credinței noastre ortodoxe strămășești și așa Vă dorim să rămîneți ajutorul lui Dumnezeu și în continuare. Întru mulți și fericiți ani... 

Mesajul PS Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat PS Marchel, episcop de Bălți și Fălești, cu ocazia zilei de naștere

Mesajul PS Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat PS Marchel, episcop de Bălți și Fălești, cu ocazia zilei de naștere

18 augu 2014

Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului MARCHEL, Episcop de Bălţi şi Făleşti. Preasfinţia Voastră!  Cu prilejul aniversării zilei de naştere a Înaltpreasfinţiei Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală, misionară şi culturală. Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea arhierească responsabilă şi jertfelnică pe care o arătaţi, să se pogoare în sufletul şi viaţa Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă... 

Mesajul de felicitare adresat PS Marchel

Mesajul de felicitare adresat PS Marchel

16 augu 2014

Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești. Preasfinţia Voastră, cu prilejul zilei de naștere, Vă adresăm alese felicitări, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi spre binele Bisericii. Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veşnic, să Vă dăruiască râvnă și evlavie în slujirea arhierească şi mult ajutor în conducerea Bisericii şi a credincioşilor ei. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Preasfinţiei Voastre,... 

Un cÎntec sublim despre Înviere

1. O sfÎnt? zi cu Cel de sus
De Pa?ti la noi vine Iisus
A?a frumos s-a ar?tat,
Sub crucea Lui am lacr?mat.
 
Refren: (Vorbire expresiva)
canonarhul: Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
canonarhul:Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
 
 
2. O sfÎnt? zi de neuitat,
Iisus din morşi a Înviat
A lumii Domn şi ?mp?rat
Cu slav?-n cer s-a ridicat.
 
 
3. Prin moarte – Moartea a c?lcat
şi via?? veÎnic? ne-a dat.
CÎnt? lumea pe pămînt,
Învie morşii din mormÎnt.
 
 
4. O sfÎnt? zi mai sfÎnt? nu-i
S? d?m m?rire Domnului.
Popor cre?tin, tu nu uita
şi noi cu El vom Învia.
 
 

 

Din aceași categorie:


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.