Выберите русский язык — Бельцко-Фалештская Епархия

verdiunea moldoveneasca русская версия


Un semn din cer (film în limba rusă)

Un semn din cer (film în limba rusă)

15 septembrie 2014

Descriere: După o boală grea, roaba lui Dumnezeu Liubovi a murit. Viaţa ei însă, nu se sfîrşeşte aici. Sufletul ei se îndreaptă pe tărâmul celălalt. Ea vede raiul şi iadul. Îl vede şi pe Iisus Hristos, Care o trimite pe pământul nostru, ca să povestească tuturor cele ce a văzut.  

Pidlă: nu există frizeri

Pidlă: nu există frizeri

15 septembrie 2014

Odată un bărbat a mers la frizerie pentru a se tunde și a se bărbieri. De îndată ce frizerul a început să lucreze, a început și discuția dintre cei doi. Au discutat despre foarte multe lucruri, după care au atins și subiectul religiei și al lui Dumnezeu. Frizerul îndată a spus: – Nu cred că există Dumnezeu. – De ce?, l-a întrebat clientul. – E foarte simplu. Ieși afară în stradă și vei înțelege de ce nu există Dumnezeu. Spune-mi, dacă Dumnezeu există, de ce sunt atâția perverși? De ce atâția copii părăsiți? Dacă Dumnezeu ar exista, nu ar exista nici nefericire,... 

Protoiereul mitrofor Ioan Ursache la popas aniversar

Protoiereul mitrofor Ioan Ursache la popas aniversar

14 septembrie 2014

Preacucernice părinte Ioan Ursache, paroh la biserica ”Sf. M. Mc. Gheorghe” din orașul Sîngerei, cu prilejul aniversării a 56 de ani de viață, Vă adresăm alese urări de bine, sănătate și sincere felicitări pentru activitatea de slujitor al Bisericii Ortodoxe. Ne rugăm Mântuitorului Hristos să Vă dăruiască sănătate, înțelepciune și statornicie, pentru ca încă mulţi ani înainte, să păstoriţi cu aceiaşi blândeţe şi înţelepciune turma ce V-a fost încredinţată, pentru a o îndrepta pe calea mântuirii. Bunul Dumnezeu să Vă întărească și să Vă îndrume... 

Predica duminicii a 14-a după Cincizecime

Predica duminicii a 14-a după Cincizecime

13 septembrie 2014

Despre haina de nuntă. Motto: “Prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă?” (Matei 22, 12) Iubiţi credincioşi, pilda din Sfînta Evanghelie de azi, pe lîngă alte învăţături tainice ce le ascunde în ea, ne aduce aminte şi de haina de nuntă, cu care ne-am îmbrăcat la sfîntul şi dumnezeiescul Botez. De această haină ni se va cere răspuns în ziua cea mare a judecăţii lui Dumnezeu de la sfîrşitul veacurilor. Trebuie să înţelegem că această haină este Însuşi Iisus Hristos, Domnul şi Mîntuitorul nostru, după mărturia marelui Apostol Pavel care... 

Convertire de la baptism la ortodoxie

Convertire de la baptism la ortodoxie

12 septembrie 2014

Gabe Martini este manager de produs la Logos Bible Software şi gazda site-ului On Behalf of All, un blog care caută să promoveze credinţa creştin-ortodoxă. De asemenea, Gabe slujeşte ca ipodiacon și catehet la biserica ortodoxă Sfânta Sophia din Bellingham, statul Washington. Interviul a fost acordat lui Brian W. Davidson, gazda site-ului brianwdavidson.com Recent am descoperit că, mai demult, pe când trăia în Louisville, în Kentucky, Gabe a fost baptist (mai exact, Southern Baptist), iar pentru câteva semestre a urmat cursurile seminarului baptist de la Boyce College din Louisville,... 

Preasfinţitul Marchel a fost învrednicit de ordinul cuviosului Serafim de Sarov

Preasfinţitul Marchel a fost învrednicit de ordinul cuviosului Serafim de Sarov

11 septembrie 2014

Preasfinției Sale, Preasfințitului Marchel, episcopul de Bălți și Fălești. Preasfinția Voastră! Acceptați felicitările mele cu ocazia aniversării a 55 de ani din ziua nașterii. Mulți ani la rând munciți cu sârguință în câmpia lui Hristos, fiind un bun păstor ce are grijă părintească pentru mântuirea  și creșterea moral-duhovnicească a păstoriților Dumneavoastră și un bun executor al diverselor ascultări responsabile încredințate pe care le purtați. Prin Pronia lui Dumnezeu cea minunată și necunoscută vi s-a pregătit calea slujirii episcopale, pe care o... 

Beţia şi jocul au tăiat capul sfântului Ioan Botezătorul

Beţia şi jocul au tăiat capul sfântului Ioan Botezătorul

10 septembrie 2014

Moartea Sf. Ioan Botezătorul ar trebui să stea neîncetat în faţa noastră şi în gândul nostru căci e plină de adânci învăţături. Ioan era urât de Irod pentru că îl mustra că ţine pe muierea fratelui său (Marcu 6, 18). Ioan nu putea suferi păcatul, ci striga după el oriunde îl vedea, chiar şi la curtea lui Irod. Desigur, să fi fost un predicator „modern“ din zilele noastre, ar fi închis ochii faţă de păcatul lui Irod (aşa cum se închid şi azi ochii faţă de păcatele celor mari). Dar diavolul – „tatăl minciunii“ – urăşte cu toate puterile sale adevărul... 

În Bălţi a fost pusă prima piatră la temelia bisericii “Naşterea sf.Ioan Botezătorul”

În Bălţi a fost pusă prima piatră la temelia bisericii “Naşterea sf.Ioan Botezătorul”

9 septembrie 2014

Duminică, 7 septembrie 2014, după dumnezeiasca Liturghie, Preasfinţitul Marchel a oficiat rânduiala sfinţirii temeliei a viitoarei biserici cu hramul „Naşterea sf.Ioan Botezătorul”. Locul pe care biserica urmează să fie înălţată se află în curtea mănăstirii „Sf.Arh.Mihail şi Gavriil” din Bălţi, administrator fiind protoiereul Ioan Cărpineanu. Printre martorii înfiinţării noului sfânt locaş au fost un sobor de preoţi, blagocinul de Bălţi – protoiereul Mihail Saracuţa, călugăriţe, ctitori şi enoriaşi. Toţi cei de faţă şi-au exprimat bucuria şi mulţumirea... 

Buletin informativ – analitic

Buletin informativ – analitic

8 septembrie 2014

Esenţa acestor buletine informative cu caracter analitic este de a Vă prezenta unele din cele mai importante frământări, prin care trece creştinii din ţara noastră la ora actuală. Tot odată este expus câteva sugestii de soluţionare şi comentarii. Pentru a lectura, descarcă de aici buletinul pe luna mai, iunie şi iulie. Mai jos propunem să studiaţi cuprinsul:  Luna mai: Русская Православная Церковь Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива 2013-2014» Фонд поддержки... 

Predica duminicii a 13-a după Cincizecime

Predica duminicii a 13-a după Cincizecime

6 septembrie 2014

Despre preoţie şi pastoraţie. Motto: „Era un om oarecare, stăpîn al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor…” (Matei 21, 33) Iubiţi credincioşi, în mai multe locuri din Sfînta Scriptură, lumea pe care a zidit-o Dumnezeu este asemănată cu via. Cel mai clar spune însăşi Evanghelia de astăzi: “Era un om oarecare, stăpîn al casei sale, care a sădit vie”. Acesta este Însuşi Dumnezeu, Stăpînul cerului şi al pămîntului, Care a creat toate cele văzute şi nevăzute şi a... 

Un cÎntec sublim despre Înviere

1. O sfÎnt? zi cu Cel de sus
De Pa?ti la noi vine Iisus
A?a frumos s-a ar?tat,
Sub crucea Lui am lacr?mat.
 
Refren: (Vorbire expresiva)
canonarhul: Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
canonarhul:Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
 
 
2. O sfÎnt? zi de neuitat,
Iisus din morşi a Înviat
A lumii Domn şi ?mp?rat
Cu slav?-n cer s-a ridicat.
 
 
3. Prin moarte – Moartea a c?lcat
şi via?? veÎnic? ne-a dat.
CÎnt? lumea pe pămînt,
Învie morşii din mormÎnt.
 
 
4. O sfÎnt? zi mai sfÎnt? nu-i
S? d?m m?rire Domnului.
Popor cre?tin, tu nu uita
şi noi cu El vom Învia.
 
 

 

Din aceași categorie:


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.