Выберите русский язык — Бельцко-Фалештская Епархия

verdiunea moldoveneasca русская версия


O nouă întîlnire a clericilor din blagocinia Sîngerei

O nouă întîlnire a clericilor din blagocinia Sîngerei

21 augu 2014

Luni, 18 august 2014, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, în biserica ”Sf. M. Mc. Gheorghe” din orașul Sîngerei a avut loc adunarea preoților din circumscripție. Adunarea a fost prezidată de către protoiereul Maxim Guzun, protopopul raionului Sîngerei. În cadrul adunării Preotului Petru Butnaru din satul Pepeni, r-nul Sîngerei, i s-a înmînat Diploma ”Cel mai activ Profesor de Religie pentru anul de studii 2013-2014”. Subiectele discutate în cadrul ședinții au fost: • Predarea Religiei în toate gimnaziile din raion pentru... 

Mesajul de felicitare al PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat PS Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Mesajul de felicitare al PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat PS Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, cu ocazia aniversării zilei de naștere

19 augu 2014

Prea Sfinția Voastră!  Am deosbita bucurie de a Vă adresa cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie! Vă cunoaștem drept un Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, plin zel misionar, rîvnitor pentru propovăduirea „cu timp și fără timp” (II Timotei IV, 2) a Cuvîntului Evanghelic și neobosit apărător al valorilor sacre ale credinței noastre ortodoxe strămășești și așa Vă dorim să rămîneți ajutorul lui Dumnezeu și în continuare. Întru mulți și fericiți ani... 

Mesajul PS Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat PS Marchel, episcop de Bălți și Fălești, cu ocazia zilei de naștere

Mesajul PS Petru, episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat PS Marchel, episcop de Bălți și Fălești, cu ocazia zilei de naștere

18 augu 2014

Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului MARCHEL, Episcop de Bălţi şi Făleşti. Preasfinţia Voastră!  Cu prilejul aniversării zilei de naştere a Înaltpreasfinţiei Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală, misionară şi culturală. Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea arhierească responsabilă şi jertfelnică pe care o arătaţi, să se pogoare în sufletul şi viaţa Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă... 

Mesajul de felicitare adresat PS Marchel

Mesajul de felicitare adresat PS Marchel

16 augu 2014

Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești. Preasfinţia Voastră, cu prilejul zilei de naștere, Vă adresăm alese felicitări, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi spre binele Bisericii. Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veşnic, să Vă dăruiască râvnă și evlavie în slujirea arhierească şi mult ajutor în conducerea Bisericii şi a credincioşilor ei. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Preasfinţiei Voastre,... 

Mesajul de felicitare adresat ÎPS Vladimir

Mesajul de felicitare adresat ÎPS Vladimir

16 augu 2014

Înaltpreasfinţiei Sale, Înaltpreasfinţitului Valdimir Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove. Înaltpreasfinţia Voastră, în lumina curată a zilei Dumneavoastră de naștere, strălucește dragostea şi binecuvântarea lui Dumnezeu, Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veşnic, care a ocrotit, a sporit şi a înnoit mereu vocaţia pastorală, teologică şi administrativă a Înaltpreasfinţiei Dumneavoastră, ajutându-Vă să înfăptuiți aici, pe pămîntul nostru moldav, o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii. Cu multă osteneală şi zel misionar, Dumneavoastră... 

Seminarul republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”.

Seminarul republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”.

16 augu 2014

Pe data de 15 și 16 august 2014, în incinta Institutului de Științe ale Educației din Chișinău a avut loc ediția a treia a seminarului metodologic republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”. Evenimentul a fost organizat Mitropolia Moldovei și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, iar invtații prezenți au fost inspectorii, metodoștii, profesorii de Religie și reprezentații direcțiilor de învățământ din raioane. Scopurile întrunirii au fost: sporirea capacității profesionale, schimbul de experienţă, revigorarea interesului pentru studierea religiei... 

Predica duminicii a 10-a după Cincizecime

Predica duminicii a 10-a după Cincizecime

16 augu 2014

Despre puterea credinţei, a postului şi a rugăciunii. Motto: „Adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă cît un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă” (Matei 17, 20) Iubiţi credincioşi,cînd omul va avea credinţă dreaptă şi tare, unită cu fapte bune şi mai ales rugăciune şi post, unul ca acela poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facă minuni mari şi să primească de la El tot ce va cere, spre folosul sufletului lui şi al altora. Acest adevăr ni-l arată Mîntuitorul nostru... 

Ședința de lucru a PS Marchel cu blagocinii, metodiștii și preoții profesori.

Ședința de lucru a PS Marchel cu blagocinii, metodiștii și preoții profesori.

12 augu 2014

Marți, 12 august 2014, în reședința eparhială din Bălți, Preasfințitul Marchel a convocat adunarea responsabililor  de predarea Religiei în școli și consultarea cu preoții care profesează în școli. Primul care a luat cuvântul a fost inspectorul eparhial părintele Ioan Pelin, prezentând situația la zi în învățământ. A urmat raportul metodiștilor și audierea blagocinilor cu privire la creșterea interesului pentru această disciplină. După ce au fost epuizate toate propunerile, episcopul Marchel a binecuvântat să ne adunăm în aceași componență la finalul lunii... 

Mărturisirea preoților din raionul Fălești în satul Glinjeni

Mărturisirea preoților din raionul Fălești în satul Glinjeni

12 augu 2014

Marți, 12 august 2014, ziua premergătoare postului Adormirii Maicii Domnului, a avut loc adunarea clericilor din raionul Fălești. Nu întâmplător s-a ales ca locul întrunirii să fie biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Glinjeni, ci pentru că este una din cele mai vechi biserici din Moldova. Această măsură a fost prevăzută în circulara, prin care anul 2014 a fost declarat în cuprinsul episcopiei noastre ca omagial al Parohiei Ortodoxe. Așadar, întrunirea a debutat cu oficierea de către părintele paroh Leon Turtureanu a acatistului închinat lui Iisus Hristos, iar răspunsurile... 

Predica duminicii a 9-a după Cincizecime

Predica duminicii a 9-a după Cincizecime

9 augu 2014

Despre sfînta rugăciune. Motto: „S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi. Şi făcîndu-se seară, era acolo singur” (Matei 14, 23) Iubiţi credincioşi, întrucît în Sfînta Evanghelie de astăzi se vorbeşte de patru ori despre rugăciune, vom vorbi acum despre sfînta rugăciune, care este numită de dumnezeieştii părinţi “maica tuturor faptelor bune”. Că precum nu putem trăi fără fără hrană şi apă, aşa nu putem trăi şi nu ne putem mîntui fără rugăciune. Ce este rugăciunea? Rugăciunea este vorbirea noastră directă cu Dumnezeu. Rugăciunea este viaţa... 

Un cÎntec sublim despre Înviere

1. O sfÎnt? zi cu Cel de sus
De Pa?ti la noi vine Iisus
A?a frumos s-a ar?tat,
Sub crucea Lui am lacr?mat.
 
Refren: (Vorbire expresiva)
canonarhul: Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
canonarhul:Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
 
 
2. O sfÎnt? zi de neuitat,
Iisus din morşi a Înviat
A lumii Domn şi ?mp?rat
Cu slav?-n cer s-a ridicat.
 
 
3. Prin moarte – Moartea a c?lcat
şi via?? veÎnic? ne-a dat.
CÎnt? lumea pe pămînt,
Învie morşii din mormÎnt.
 
 
4. O sfÎnt? zi mai sfÎnt? nu-i
S? d?m m?rire Domnului.
Popor cre?tin, tu nu uita
şi noi cu El vom Învia.
 
 

 

Din aceași categorie:


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.