verdiunea moldoveneasca русская версия


PS Marchel a participat la aniversarea ÎPS Vladimir și la ședința sinodală din Chișinău

PS Marchel a participat la aniversarea ÎPS Vladimir și la ședința sinodală din Chișinău

29 iulie 2016

În ziua pomenirii sfântului cneaz Vladimir, Preasfințitul Marchel a coliturghisit alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova la Catedrala mitropolitană din capitală. În această zi semnificativă pentru Mitropolitul țării – celebrarea ocrotitorului ceresc, alături de Înaltpreasfinția Sa s-au rugat ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, PS Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, PS Ambrozie, Episcop de Neftecamsk și Birsk, PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei. La... 

Mesaj de felicitare pentru Înalt Preasfințitul Vladimir cu ocazia zilei onomastice

Mesaj de felicitare pentru Înalt Preasfințitul Vladimir cu ocazia zilei onomastice

28 iulie 2016

Înalt Preasfinţia Voastră, în această zi de aleasă sărbătoare duhovnicească, când suflarea ortodoxă îl prăznuiește pe sfântul cneaz Vladimir, aducem Înalt Preasfinţiei Voastre cele mai frumoase urări de bine, însoţite de gânduri senine. Prin rugăciunile mijlocitorului ceresc, încă mulţi ani înainte să aveţi parte de sănătate trupească şi sufletească, putere şi înţelepciune, pentru a îndruma păstoriții pe calea anevoiasă a mântuirii. Înălțăm rugăciuni către sfântul cneaz Vladimir și către bunul Dumnezeu să Vă binecuvinteze cu mult har, întru mulți... 

Zi de zi cu Domnul

Zi de zi cu Domnul

26 iulie 2016

Motto: Nu contează anii din viaţa ta, ci contează viaţa din anii tăi. Dintru început ia-ţi îndreptar credinţa, ca să dai rost şi noimă vieţii tale, s-o cârmueşti, adică, cu toate ale sale către Dumnezeu. Fără de El toate sunt goană deşartă şi nimicnicie. Cu El, viaţa-i bogată şi plină de tâlc. Fii cu Domnul în fiecare zi, clipă de clipă. Fă-ţi cale către El cu faptele şi gândurile tale. Cel care le-a făcut pe toate, a pus în toate un temei dumnezeiesc. Împărtăşeşte-te de ele, dar, duhovniceşte, cum le-a gândit pe ele Dumnezeu, cu gândul pururea... 

Pelerinaj cu bicicletele

Pelerinaj cu bicicletele

25 iulie 2016

Luni, 25 iulie 2016, un grup de tineri din satul Izvoare au parcurs pe biciclete un traseu de 86 km până la mănăstirea „Sf.M.Mc.Gheorghe” din orașul Ungheni. Inițiativa unui astfel de ciclism a pornit de la elevi de pe băncile școlii, pe când se mai preda Religia, iar astfel de pelerinaje pe la mănăstiri au devenit deja tradiție. Obiectivele unui astfel de pelerinaj au fost de socializare, de a-i împrieteni pe copii, de a-și expima credința printr-un astfel de efort, dar și de a învăța ce este răbdarea și curajul. De asemenea astfel de manifestări ale credinței a implicat... 

Despre rugăciunea cea nedemnă şi păcătoasă

Despre rugăciunea cea nedemnă şi păcătoasă

23 iulie 2016

„Nu tot cel ce zice mie: Doamne, Doamne va intra întru Împărăţia cerurilor” (Mat. 7, 21) Nu de mult eu am vorbit despre aceea, că mulţi la rugăciune, arată răceală şi trândăvie, se arată somnoroşi, cască şi se întind, sau îndeobşte cată încoace şi încolo, şi vădesc un adevărat dispreţ pentru rugăciune. Astăzi voi vorbi despre o altă greşală, care încă se săvârşeşte între altele, şi care este încă mai pierzătoare şi mai primejdioasă, decât cea dinainte.  Mulţi adică arată la rugăciune multă râvnă, se pleacă adânc, chiar se aruncă cu... 

Mesajul  de felicitare adresat Înalt Preasfințitului Vladimir cu prilejul aniversării hirotoniei arhierești

Mesajul de felicitare adresat Înalt Preasfințitului Vladimir cu prilejul aniversării hirotoniei arhierești

21 iulie 2016

Înalt Preasfinţite Stăpîne, Îngăduiţi, rogu-Vă, să Vă aducem cele mai călduroase felicitări cu prilejul aniversării a 27-a de la hirotonia arhierească a Înalt Preasfinției Voastre. În această zi cu adevărat deosebită pentru Dumneavoastră, Vă sîntem alături cu cele mai luminoase gînduri, adresîndu-Vă cu pioşenie sincere urări de bine. Rugăm pe Arhiereul cel veșnic – Domnul nostru Iisus Hristos să Vă binecuvînteze cu ani mulţi şi sănătoşi, lipsiți de mîhniri sufletești. Bunul Dumnezeu să Vă înavuţească cu toate cele trebuincioase unei vieți, dedicate... 

Despre împăcare

Despre împăcare

16 iulie 2016

“Nu vă răzbunaţi voi singuri, iubiţilor. Căci scris este: „A mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti, zice Domnul”. Drept aceea de flămânzeşte vrăjmaşul tău, dă-i lui pâine, de însetează, adapă-l; căci aceasta făcând, cărbuni de foc grămădeşti pe capul lui” . (Rom. 12, 19- 20). Dacă Dumnezeu ar voi să pedepsească, după cum se cade, toate atacurile, ce noi săvârşim împotriva Lui, în adevăr noi n-am mai trăi nici o zi. Încă Palmistul a zis: „De te vei uita la fărădelegi, Doamne, cine va putea suferi”? (Ps. 129, 3). Fără a gândi la toate păcatele... 

Depuneri de flori la monumentul sfântului Ștefan cel Mare

Depuneri de flori la monumentul sfântului Ștefan cel Mare

15 iulie 2016

Vineri, 15 iulie 2016, Preasfințitul Marchel a oficiat un Te-Deum de mulțumire în fața monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt din Bălți. Alături de Preasfinția Sa au fost prezenți reprezentanții administrației municipale, un mare sobor de preoți, dar și simpli enoriași și patrioți activi. În locuțiunea Sa, Episcopul a vorbit despre meritele domnitorului, dar în special despre actualitatea și virtutea de a fi patrioți fideli ai Patriei în care trăim și de a ne iubi Țara noastră – Republica Moldova. Ultima etapă a evenimentului a constituit-o depunerile de flori la... 

Despre păcatul lucrului în zi de duminică

Despre păcatul lucrului în zi de duminică

11 iulie 2016

Un țăran lucra într-o zi de Duminică la câmp, în timp ce consăteanul lui credincios se ducea la sfânta biserică. Primul începu a-și bate joc de vecinul lui, considerându-l habotnic. Însă credinciosul îi spuse: – Prietene, ce ai spune dacă eu aș avea 7 galbeni și aș da 6 galbeni unui cerșetor, pe care l-aș întâlni în drumul meu? – Aș spune că ești foarte darnic, răspunse țăranul necredincios, puțin ironic. – Dar ce-ai spune dacă acest cerșetor, în loc să-mi mulțumească, mi-ar cere și pe al șaptelea? – Aș spune că e un om de nimic, un netrebnic,... 

Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc…

Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc…

9 iulie 2016

„Celor bogaţi în veacul de acum porunceşte-le, să nu se înalţe cu gândul, nici să nădăjduiască spre bogăţia cea nestătătoare”. Această învăţătură a dat-o Pavel ucenicului său Timotei (l Tim. 6, 17). Este vrednic de luarea aminte a noastră, că Apostolul nu opreşte bogăţia în sine, nu a zis: „insuflă bogaţilor, să fie săraci, şi să arunce bogăţia lor”. Ci: „insuflă-le să nu se semeţească”. El ştia, că preţuirea peste măsură a bogăţiei şi umblarea şi alergarea după dânsa purcede de la mândrie, şi că din contra cel smerit nu pune în... 

Un cÎntec sublim despre Înviere

1. O sfÎnt? zi cu Cel de sus
De Pa?ti la noi vine Iisus
A?a frumos s-a ar?tat,
Sub crucea Lui am lacr?mat.
 
Refren: (Vorbire expresiva)
canonarhul: Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
canonarhul:Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
 
 
2. O sfÎnt? zi de neuitat,
Iisus din morşi a Înviat
A lumii Domn şi ?mp?rat
Cu slav?-n cer s-a ridicat.
 
 
3. Prin moarte – Moartea a c?lcat
şi via?? veÎnic? ne-a dat.
CÎnt? lumea pe pămînt,
Învie morşii din mormÎnt.
 
 
4. O sfÎnt? zi mai sfÎnt? nu-i
S? d?m m?rire Domnului.
Popor cre?tin, tu nu uita
şi noi cu El vom Învia.
 
 

 

Din aceași categorie:


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.