verdiunea moldoveneasca русская версия


Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit stăpânirea lor (ps.138,17)

Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit stăpânirea lor (ps.138,17)

25 iunie 2016

Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, prăznuieşte astăzi duminica tuturor sfinţilor, adică pe toţi sfinţii care sunt trecuţi în calendar şi în sinaxare, precum şi pe toţi aceia care încă nu sunt cunoscuţi de noi până în momentul de faţă. Nu prăznuim câţiva sfinţi, ci milioane de milioane de sfinţi, care au iubit pe Dumnezeu, L-au propovăduit chiar cu preţul vieţii lor şi au murit în această lege binecuvântată de Dumnezeu. Calendarul nostru bisericesc, este ca o salbă de mărgăritare, pe care se înşiră pietrele preţioase ale sfinţilor din toate zilele. Este... 

Voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da

Voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da

18 iunie 2016

În Duminica Rusaliilor sărbătorim minunea Pogorârii Duhului Sfânt peste apostolii Domnului şi ziua întemeierii Bisericii creştine. Avem aşadar un praznic de o îndoită şi covârşitoare însemnătate. Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de răstignire, şi-a mângâiat ucenicii întristaţi prin făgăduinţa Duhului Sfânt, Mângâietorul lumii. Iată că această minune s-a împlinit în această zi. În timpul când Domnul Hristos umbla pe pământ, lucrarea Lui era limitată la câteva sute sau mii de oameni, care puteau să-L întâlnească, să-L vadă, sau să-L atingă. Dar... 

Acatist pentru răposați.

Acatist pentru răposați.

17 iunie 2016

Condacul 1: Cela ce cu iconomia Ta cea nepătrunsă ai pregătit pacea spre binele cel veşnic, hotărând tuturor vremea şi felul sfârşitului, iartă, Doamne păcatele celor din veac adormiţi, primeşte-i în locaşul luminii şi bucuriei şi le deschide braţele părinteşti. Auzi-ne, Milostive, pe noi, cei ce le facem pomenirea şi strigăm: Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi! Icosul 1: Pe Adam cel căzut şi pe tot neamul izbăvindu-l de pierzarea cea veşnică, ai trimis în lume, Doamne, pe Fiul Tău, răsărindu-ne viaţa veşnică... 

Oile mele

Oile mele

16 iunie 2016

1. Pentru cei ce i-am iubit, Sus pe cruce răstignit, Între doi tâlhari în chin am murit. Pentru vreo treizeci de arginţi, Voi copii şi voi părinţi, M-aţi vândut tâlharilor, ca să mor. R: Oile mele, ce v-am făcut Eu vouă? În loc să veniţi, crucea să-Mi fi luat, Cunună de spini Mi-aţi dat. Oile mele, ce v-am făcut Eu vouă? M-aţi dus la Calvar, ca să mor pentru voi, Şi să fiţi şi voi mântuiţi. 2. Iuda, oişoara mea, Ca să-ţi umpli punga ta M-ai vândut tu la tâlhari, pentru bani. Te-am nedreptăţit cândva, Ori ţi-am tras dragostea Mea, Atunci când prin sărutat... 

Cât de mare este Dumnezeu?

Cât de mare este Dumnezeu?

15 iunie 2016

Un copil isi intreaba tatal: - Cat de mare este Dumnezeu? Privind cerul, tatal lui vede un avion si-l intreaba: - Care-i marimea acelui avion? - Este foarte mic, abia se vede, raspunde copilul. Atunci tatal isi duse copilul in aeroport si fiind aproape de un avion, il intreaba din nou: - Acum ce marime are avionul? - Tata, este uriaaas! Raspunde copilul cu uimire. Tatal ii spune atunci baiatului sau: - Dumnezeu este exact asa, dimensiunea depinde de distanta la care te afli tu de El. Cu cat esti mai aproape de El, cu atat mai mare va fi El in viata ta!  

Biserica Ortodoxă Rusă insistă asupra mutării datei Soborului Panortodox

Biserica Ortodoxă Rusă insistă asupra mutării datei Soborului Panortodox

14 iunie 2016

La 13 iunie, la ședința extraordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse s-a discutat situația creată în legătură cu refuzul unui șir de Biserici Ortodoxe Locale de a participa la Sfântul și Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe. 13 июня 2016 года на экстренном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви состоялось обсуждение ситуации, возникшей в связи с отказом ряда Поместных Православных Церквей от участия... 

Despre vocație

Despre vocație

13 iunie 2016

Prin vocaţie, înţelegem o chemare deosebită, o aptitudine către ceva, sau, mai bine zis, o predispoziţie manifestată printr-un interes deosebit faţă de un anumit obiect sau profesie. Vocaţia presupune o serie de orientări, un complex de preferinţe şi înzestrări naturale pentru o anumită formă de muncă. A avea vocaţie pentru o profesie înseamnă a avea aptitudini psiho-fizice pentru exercitarea ei în cele mai bune condiţii. Aceste predilecţii şi înzestrări naturale determină atenția noastră către o anumită formă de activitate ce ne pasionează sau către o îndeletnicire... 

Aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (Ioan 17,3).

Aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (Ioan 17,3).

11 iunie 2016

În neuitata noapte dinaintea Patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, El a înălţat o fierbinte rugăciune către Tatăl ceresc în grădina Ghetsimani, între măslinii cei bătrâni care şi ei se plecau în faţa Ziditorului. În acel ceas de rămas bun de la ucenicii Săi când fariseii pregăteau moartea, Iisus şi-a ridicat ochii către ceruri şi cu cuvinte arzătoare s-a rugat aşa: “Părinte Sfinte păzeşte în numele Tău pe aceia pe care Mi i-ai dat, ca ei să fie una, precum una suntem şi noi. Mântuitorul cu ştiinţa Sa dumnezeiască vedea întreg viitorul Bisericii... 

Mila păcii „Arhanghelskii”

Mila păcii „Arhanghelskii”

10 iunie 2016

Mila păcii, numit canonul euharistic sau răspunsurile mari, reprezintă cea mai sublimă parte a sfintei Liturghii. Melodia expusă „Mila păcii” a fost scrisă de dirijorul rus Arhanghelskii Alexandr Andreevici. Prezenta traducere este sinteza mai multor traduceri și este oferită astfel datorită unor solicitări. Doamne ajută. В этом году исполняется 160 лет со дня рождения одного из выдающихся русских духовных композиторов и хоровых дирижёров Александра Андреевича... 

Despre trufia succesului

Despre trufia succesului

9 iunie 2016

Cînd un om reuşeşte să facă ceva ce i-a solicitat mult efort, în el începe să lucreze trufia. Cel ce slăbeşte, se uită cu dispreţ la graşi, iar cel ce s-a lăsat de fumat răsuceşte nasul dispreţuitor cînd altul se bălăceşte, încă, în viciul său. Dacă unul îşi reprimă cu sîrg sexualitatea, se uită cu dispreţ şi cu trufie către păcătosul, care se căzneşte să scape de păcat, dar instinctul i-o ia înainte! Ceea ce reuşim, ne poate spurca mai ceva decît păcatul însuşi . Ceea ce obţinem se poate să ne dea peste cap reperele emoţionale în aşa manieră... 

Un cÎntec sublim despre Înviere

1. O sfÎnt? zi cu Cel de sus
De Pa?ti la noi vine Iisus
A?a frumos s-a ar?tat,
Sub crucea Lui am lacr?mat.
 
Refren: (Vorbire expresiva)
canonarhul: Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
canonarhul:Hristos, Domnul a-nviat.
strana: -Adevarat a-nviat.
 
 
2. O sfÎnt? zi de neuitat,
Iisus din morşi a Înviat
A lumii Domn şi ?mp?rat
Cu slav?-n cer s-a ridicat.
 
 
3. Prin moarte – Moartea a c?lcat
şi via?? veÎnic? ne-a dat.
CÎnt? lumea pe pămînt,
Învie morşii din mormÎnt.
 
 
4. O sfÎnt? zi mai sfÎnt? nu-i
S? d?m m?rire Domnului.
Popor cre?tin, tu nu uita
şi noi cu El vom Învia.
 
 

 

Din aceași categorie:


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.