versiunea moldoveneasca русская версия


Liturghia sobornicească din satul Viișoara

Liturghia sobornicească din satul Viișoara

12 октября 2017

Joi, 12 octombrie 2017, părintele-blagocin Victor Guleac a convocat clerul din circumscripție pentru a sluji sfânta Liturghie în biserica „Sf.Arh.Mihail și Gavriil” din satul Viișoara, raionul Glodeni. A devenit deja o tradițe pentru preoții din raionul Glodeni de a coliturghisi lunar și de a catehiza enoriașii, pentru a-i întări duhovnicește în lupta cu viciile, cu nepăsarea, cu sectele și cu toate provocările veacului de acum. Demn de remarcat este și faptul că cu acest prilej au fost expuse spre închinare cele mai reprezentative icoane din raionul Glodeni. Preoții... 

Duminica pescuirii minunate

Duminica pescuirii minunate

7 октября 2017

Oamenii pot fi împărțiți în două categorii: oameni care îi zic luiDumnezeu „facă-se voia Ta” și oameni cărora Dumnezeu le zice „facă-se voia ta”. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele. Vreau să vă amintesc despre cele două pescuiri făcute de ucenici la porunca lui Iisus Hristos: prima, cea dinainte de patimi, cealaltă după înviere. Aceste două pescuiri simbolizează  

Adunarea trimestrială a preoților din Eparhia de Bălți și Fălești

Adunarea trimestrială a preoților din Eparhia de Bălți și Fălești

5 октября 2017

Joi, 5 octombrie 2017, în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din Bălți, Preasfințitul Marchel a prezidat adunarea ordinară a preoțior din cuprinsul Episcopiei de Bălți și Fălești. În cadrul întrunirii Ierarhul a făcut cunoștință preoților despre structurile eclesiale canonice și necanonice și implicit despre imperativul de lua binecuvântare arhierească atunci când preoții pleacă în pelerinaje  

Sfințirea temeliei bisericii din Clococenii Vechi

Sfințirea temeliei bisericii din Clococenii Vechi

3 октября 2017

Marți, 3 octombrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat slujba de sfințire a temeliei bisericii „Cuvioasa Parascheva” din satul Clococenii Vechi, raionul Glodeni. Momentul istoric a fost onorat prin prezența creștinilor, dar și al autorităților publice locale: domnul Ion Leucă, președintele raionului Glodeni; domnul Iațuc Dumitru, primarul satului Clococenii Vechi și câțiva agenți economici locali. De asemenea evenimentul a fost solemn prin prezența unui sobor de preoți constituit din: părintele-blagocin Victor Guleac; părintele-duhovnic Pavel Cîrlan; părintele-paroh David... 

Anunț

Anunț

26 сентября 2017

Joi, 5 octombrie 2017, ora 8:30, în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din Bălți va avea lor adunarea trimestrială a preoților din cuprinsul Eparhiei de Bălți și Fălești. Adunarea va fi ordinară, alocuțiunea generală a Episcopului, iar la final discuții individuale. Se vor prezenta dările de seamă și se vor discuta cele mai importante subiecte de ordin administrativ și pastoral.  

După cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului.

După cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului.

23 сентября 2017

Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a Domnului este una dintre cele mai importante sărbători. Este atât de mare, încât duminica dinaintea acesteia şi duminica de după ea, Sfânta noastră Biserică le dedică pregătirii creştinilor pentru ea şi întăririi în cugetarea la aceasta. Astfel, este rânduit şi inaintea sărbătorii Naşterii lui Hristos, şi înaintea Botezului Domnului. Cum ne pregăteşte Sfânta Biserică pentru aceasta mare sărbătoare? Ne propune ­să ne concentrăm atenţia şi inima la Crucea Domnului.  

Liturghia arhierească din satul Pruteni

Liturghia arhierească din satul Pruteni

16 сентября 2017

Sâmbătă, 16 septembrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat sfințirea bisericii și sfânta Liturghie în biserica „Sf.Arh.Mihail și Gavriil ” din satul Pruteni, raionul Fălești. Slujba a fost prilejuită de finisarea lucrărilor de pictură și de a mulțumi bunului Dumnezeu pentru binefacerile Lui revărsate asupra noastră. În curtea bisericii, Episcopul a fost întâmpinat cu multe emoții de copii din sat, îmbrăcați în haine naționale. Au participat la sfânta Liturghie foarte mulți enoriași și ctitori, pentru a se ruga alături de arhipăstor,  

Înnoirea bisericii din Scumpia

Înnoirea bisericii din Scumpia

9 сентября 2017

Sâmbătă, 9 septembrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat sfințirea picturii și implicit sfânta Liturghie în biserica „Sfânta Treime” din satul Scumpia, raionul Fălești. Ierarhul a fost întâmpinat foarte frumos de primarul localității, alături de copii îmbrăcați în haine naționale, de parohul bisericii – protoiereul Alexandru Negură. La slujbă au participat foarte mulți copii, mulți enoriași și un sobor de preoți constituit din:  

Demersul Preasfințitului Marchel la Consiliului municipal din Bălți

Demersul Preasfințitului Marchel la Consiliului municipal din Bălți

8 сентября 2017

În dimineața zilei de 8 septembrie 2017, Preasfințitul Marchel s-a aflat în sala de ședințe a Consiliului municipal din Bălți. Episcopul a venit cu o solicitare de permisiune pentru inițierea reînhumarii în curtea catedralei „Sf.Împ.Constantin și Elena” din municipiul Bălți a osemintelor episcopului Visarion Puiu, întemeietorul Eparhiei din Bălți. Consiliului municipal a dat acordul pentru inițierea dosarului juridic în vederea realizării acestei acțiuni.  

SfÎntul Ioan Sc?rarul

Acest sfÎnt, pe cÎnd era În v?rst? de ?aisprezece ani, ajunsese, din pricina iscusin?ei sale la minte, foarte Înv??at În toat? ?tiin?a de pe vremea lui. Voind s? se aduc? pe sine jertf? preasfinţit? lui Dumnezeu, s-a dus la Muntele Sinai, unde s-a f?cut monah şi a petrecut În ascultare.
Mai t?rziu, cÎnd a ajuns la v?rsta de nou?sprezece ani, pornind de acolo, s-a dus la un loc de sih?strie care se g?sea la dep?rtare de cinci leghe de Mănăstire, unde s-a hot?r?t s? pun? Început luptelor sale Înalte pentru virtute.  Locul acesta se numea Tolas; şi a petrecut aici patruzeci de ani În dragoste fierbinte şi Înfl?c?rat de dogoarea iubirii dumnezeieşti. Se hrÎnea cu toate acele lucruri care sunt Îng?duite, f?r? de prihan?, vieşii sih?stre?ti, dar gusta din toate numai c?te puşin şi niciodat? nu se s?tura, iar cu aceasta, dup? c?te se pare, frÎngea cu mult? În?elepciune orice fel de mÎndrie care şi r?s?rea În suflet. Dar cine este În stare s? povesteasc? În cuvinte izvorul cel ?mbel?ugat al lacrimilor aceluia? Nu se deda somnului dec?t În m?sura În care privegherea prea Îndelungat? nu trebuia s?-i nimiceasc? starea minşii lui. Iar calea vieşii lui era rug?ciunea cea neÎncetat? şi dragostea cea neasemÎnat? fa?? de Dumnezeu.
Os?rduindu-se deci În toat? virtutea şi ducÎnd via?? ?mbel?ugat?, el s-a Învrednicit de nenum?rate mari vedenii. Pe cÎnd se afla odat? În chilia lui şi un ucenic al lui dormea Într-un loc Îndep?rtat sub o stÎnc? mare, care era gata s? cad? şi s?-l zdrobeasc?, cunoscÎnd acest lucru prin Duhul SfÎnt, a smuls pe ucenicul lui din primejdia care-l pÎndea, ar?tÎndu-i-se În somn şi f?cÎndu-l s? se ridice din locul acela În care peste puşin timp ar fi avut s? moar?. Deci, ajungÎnd pe culmea virtuşilor şi conducÎnd vreme Îndelungat? ca egumen Mănăstirea din SfÎntul Munte Sinai, a p?r?sit apoi via?a aceasta trec?toare, mutÎndu-se la via?a cea veÎnic?, dup? ce mai Înainte a alc?tuit cartea aceea plin? de În?l??ri duhovnice?ti şi dumnezeieşti, care se nume?te Scara.  Sursa 
Puteşi desc?rca cartea «Scara» ap?sÎnd aici

Din aceași categorie:


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.