versiunea moldoveneasca русская версия


În viaţă nimic nu este întâmplător

În viaţă nimic nu este întâmplător

17 июня 2017

Toate greutăţile şi bolile vin asupra noastră pentru că nu vrem să-L primim pe Dumnezeu şi tot stăruim într-ale noastre. Iar Dumnezeu ne iubeşte mai mult decât ne iubim noi înşine, pentru că noi nu înţelegem nimic din cele duhovniceşti şi purtăm grijă numai de trup. Iar trupul suferă şi boleşte pentru că sufletul este plin de lepră.  

Păcatul nerespectării zilelor de post

Păcatul nerespectării zilelor de post

16 июня 2017

Postul are un caracter de jertfă pe care noi oamenii o aducem lui Dumnezeu. Adică în momentul în care ne înfrânăm depunem un efort conştient prin care noi oferim lui Dumnezeu, ființa noastră întreagă, trupul şi sufletul. Când nu ne înfrânăm şi nu păstrăm aceste reguli minime, cădem în stadiul animalităţii iraţionale. Oamenii care nu postesc nici măcar puțin, niciodată nu pot simţi prezenţa lui Dumnezeu, nu pot să aibă bucurii duhovniceşti în viaţă,  

Rugăciunea care a unit satul Clococenii Vechi

Rugăciunea care a unit satul Clococenii Vechi

8 июня 2017

„Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Mt.18,20). Marți, 6 iunie 2017, locuitorii satului Clococenii Vechi, raionul Glodeni, au avut parte de o adevărată sărbătoare cu ocazia slujirii unui sobor de preoți, avându-l ca protos pe protoiereul Victor Guleac, blagocinul raionului Glodeni. Prilejul rugăciunii l-a constituit poposirea în localitate a unor sfințenii mari:  

Hramul catedralei „Sf.Împ.Constantin și Elena”

Hramul catedralei „Sf.Împ.Constantin și Elena”

6 июня 2017

Sâmbătă, 3 iunie 2017, în ziua hramului catedralei „Sf.Împ.Constatin și Elena” din Bălți, Preasfințitul Marchel a oficiat dumnezeiasca Liturghie în mijlocul comunității enoriașilor, care fregventează catedrala episcopală. Sărbătorea a fost înfrumusețată de prezența în jurul Arhipăstorului a multor creștini, de soborul de preoți și în special de interpretarea liturgică a corului arhieresc, condus de protoiereul Alexandru Paiul.  

Hramul mănăstiri „Sfînta Treime” din satul Glinjeni

Hramul mănăstiri „Sfînta Treime” din satul Glinjeni

6 июня 2017

Mănăstirea „Sfânta Treime” din satul Glinjeni,raionul Fălești, s-a îmbrăcat cu veșminte de sărbătoare pentru prăznuirea hramului. Curtea mănăsirii este aranjată cu mulțimea de flori mirositoare, credincioșii pășesc cu bucurie în suflet pragul bisericii pentru ascultarea sfintei Liturghii. Au avut ca oaspeți la acest eveniment luminat pe protoiereul mitrofor Petru Ciunciuc, secretarul eparhial, protoiereul Valentin Pînzaru și protodiacon Ștefan Rotari. Corul condus de maica Agnesia, s-a evedințiat cu cîntările armonioase,  

Slujbă arhierească în parohia „Sf.Irh.Nicolae” din satul Cotiujeni Mici

Slujbă arhierească în parohia „Sf.Irh.Nicolae” din satul Cotiujeni Mici

5 июня 2017

Luni, 5 iunie 2017, de sărbătoarea Sfîntului Duh, Prea Sfințitul Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, înconjurat de un sobor de preoți a săvărșit sfînta Liturghie în biserica „Sf. Irh. Nicolae” din satul Cotiujeni Mici, raionul Sîngerei. În ograda bisericii Arhiereul a fost întîmpinat de protoiereul Gheorghe Turculeț, parohul sfîntului locaș  

Film documentar pro viață

Film documentar pro viață

26 мая 2017

 

Înălțarea Domnului sărbătorită la catedrala episcopală

Înălțarea Domnului sărbătorită la catedrala episcopală

25 мая 2017

Joi, 25 mai 2017, de sărbătoarea Înălțarea Domnului, Preasfințitul Marchel a oficiat sfânta Liturghie în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din municipiul Bălți. Alături de arhipăstor s-au rugat soborul de clerici ai catedralei, dar și mulți creștini, enoriași fideli ai bisericii. După citirea pericopei evanghelice, Episcopul Marchel a explicat credincioșilor de ce Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, dar și semnificația practică a sărbătorii.  

11:30

11:30

24 мая 2017

 

Seminarul metodico-practic pentru profesorii de Religie din Bălți.

Seminarul metodico-practic pentru profesorii de Religie din Bălți.

23 мая 2017

Promovarea valorilor creștine și consolidarea comportamentului moral-religios la elevi, — acesta a fost genericul seminarului metodico-practic pentru profesorii de religie din Bălți. Cu binecuvântarea Preasfințitului Marchel, la acest seminar au participat: Secretarul Eparhial, Prot. Petru Ciunciuc; metodistul pentru mun. Bălți, Prot. Anatolie Spătaru; de asemenea, preoții Prot. Valentin Pânzaru și Prot. Serghei Ciunciuc. Cu multă bucurie ne-a primit doamna directoare, Goiman Valentina, la școala primară „Spiridon Vangheli”.  

Rugăciune

Stăpîne Doamne, Dumnezeul nostru, Fiule şi Duhule Sfinte, venim la Tine, cu pocăinţă şi durere în inimi, să ne rugăm pentru norodul Moldovei. Că prigoneşte vrăjmaşul sufletul nostru şi viaţa lui o calcă în picioare. Făcutu-l-a să locuiească în întuneric ca morţii cei din veacuri şi sufletul lui este mîhnit de moarte. Că l-au trădat cei puşi de Tine să-l conducă şi au uitat  că Tu ai spus că cel ce vrea să fie întîiul, să slujească tuturor. Şi ei au ştiu acest lucru, dar din cauza păcatelor noastre s-au trufit, au uitat de poporul Tău, l-au asuprit şi l-au jefuit, l-au vîndut altor neamuri şi au călcat poruncile Tale, iar pămîntul acesta, pe care L-ai dat neamului nostru pe veci, l-au înstrăinat.

Adu-ţi aminte de noi, pentru cei care zilnic Te roagă şi pentru rugăciunea noastră de astăzi, chiar dacă sîntem nevrednici de mila Ta. Pentru că toţi ne-am abătut, toţi am făcut nelegiuire, şi ierarhii, şi preoţii, şi credincioşii. Nu mai este nici unul care să facă dreptate, nu mai este nici unul! Ci incetează Doamne, bătaia Ta împotriva poporului nostru. Întoarce-i cinstea pe care a avut-o la Tine mai înainte, iartă-i păcatele săvîrşite, apostaziile, răutăţile, manifestările desfrînării, îndemnurile la neiertare şi la razvrătire împotriva Ta. Rugători aducem pentru noi pe Maica Ta cea Sfîntă, pururea Fecioara Maria, Puterile Cereşti, pe sfinţii Tăi Apostoli, pe mucenicii neamului nostru şi pe toţi mucenicii, sfinţii şi cuvioşii care au proslăvit pămîntul Moldovei, slujind Ţie cu credinţă curată. Adu-Ţi aminte, Stăpîne, de toţi cei care s-au jertfit pentru Cruce, Biserică şi neam; adu-Ţi aminte de sîngele lor care s-a vărsat şi pune-l pe acesta în cîntarul iertării Tale. Întoarce poporului nostru pacea văzduhului şi îmbelşugarea roadelor pămîntului, stăpînirea de sine, demnitatea lui creştină şi naţională de altădată, dăruieşte-ne conducători buni şi cinstiţi, neasupritori, nemincinoşi şi nelacomi, arhierei vredncii de Tine, Iisuse Mare Arhiereu, preoţi dăruiţi Bisericii şi neamului, credincioşi misiunii lor, adevăraţi secerători, aşa cum îi vrei Tu, Milostive. Auzi-ne Doamne întru îndurarea Ta! Nu întra Stăpîne la judecată cu robii Tăi, ci întoarce-Ţi iar privirea spre noi şi ne ridică din păcat cu dreapta Ta cea mîntuitoare, ca eliberîndu-ne de toate patimile, curăţiţi prin suferinţă, să te slăvim pe Tine împreună cu Tatăl şi Duhul Sfînt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Din aceași categorie:


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.