versiunea moldoveneasca русская версия


Învățătură în duminica împăcării

Învățătură în duminica împăcării

17 февраля 2018

„Să nu întorci faţa ta de la sluga Ta; când mă necăjesc degrab mă auzi!” (PS.68,20) Cu aceste cuvinte pătrunse de durere filială, iubiţi părinţi, fraţi şi surori în Domnul, Sfânta Biserică, astăzi la dumnezeiasca slujbă de seară, se adresează către Dumnezeu. Şi fiecare dintre cei ce stau aici, fără îndoială, a simţit în inima sa aceste cuvinte ca pe o adresare personală a sa către Dumnezeu. Nu întoarce faţa Ta, milostive Doamne, de la noi! — cerem toţi. Dar această milă a lui Dumnezeu noi trebuie să o merităm.  

Mărturisirea preoților din raionul Fălești

Mărturisirea preoților din raionul Fălești

16 февраля 2018

Vineri, 17 februarie 2018, în ajunul Postului Mare, în biserica „Sf.M.Mc.Dimitrie” din orașul Fălești, sectorul Gara Feroviară, a avut loc adunarea clericilor din raionul Fălești. Întrunirea a debutat cu rugăciunile pentru mărturisirea slujitorilor altarului, săvârșită de duhovnicul circumscripției, protoiereul Vasile Rodnițchi. A fost anunțat locul desfășurării Cântului Pascal în satul Pînzăreni pentru blagocinia Fălești 1 și respectiv în satul Albineț pentru blagocinia Fălești 2. A urmat consfătuirea  

Cununie în biserica U.M. din Bălți (video).

Cununie în biserica U.M. din Bălți (video).

14 февраля 2018

Vineri, 9 februarie 2018, în biserica Unității Militare 1003 din Bălți a avut loc o adevărată sărbătoare, un eveniment deosebit, săvârșindu-se pentru prima dată o cununie în această biserică. Slujba divină a fost oficiată de protoiereul Pavel Petrov, care a spus că sfânta Liturghie a mai fost slujită, dar sfânta taină a Cununiei pentru prima dată.  

Liturghie funerară în satul Dumbrăvița

Liturghie funerară în satul Dumbrăvița

11 февраля 2018

Duminică, 11 februarie 2018, în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dumbrăvița, raionul Sîngerei, Preasfințitul Marchel a oficiat sfânta Liturghie și prohodul pentru adormita roaba lui Dumnezeu, Efimia Porcescu. Ajunsă la venerabila vârstă de 75 de ani, vrednica creștină Efimia Porcescu a educat și a crescut cu multă dăruire și osteneală patru copii: doi băieți, ambii slujitori ai sfântului altar,  

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa…

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa…

10 февраля 2018

În pildele rostite mai înainte, atunci când Hristos vorbește despre două persoane, se referă la cele două părți ale omului, cea ascultătoare și cea neascultătoare, însă acum vorbește mai pe înțelesul tuturor și cu cuvinte mai înfricoșătoare. Nu mai spune că împărăția ce va să vină se asemănă cu aceasta sau cu cealaltă, cum o făcea înainte, ci acum vorbește deschis, arătându-se pe Sine ca Fiul Omului care va veni întru slava Sa. Dacă până acum s-a arătat cum este El necinstit și batjocorit, de-acum înainte situația se schimbă. mustră, judecă și stă... 

La râul Babilonului

La râul Babilonului

3 февраля 2018

La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion. În sălcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând: “Cântați-ne nouă din cântările Sionului!“ Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea! Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine,  

Pildă despre o cioară

Pildă despre o cioară

27 января 2018

O cioara traia in padure si era absolut multumita de viata sa. Insa intr-o zi a vazut o lebada… “Aceasta lebada este atat de alba”, s-a gandit cioara. “Si eu sunt atat de neagra. Aceasta lebada trebuie sa fie cea mai fericita pasare din lume.” Cioara i-a comunicat lebedei ceea ce gandea. “De fapt”, i-a raspuns lebada. “Simteam ca sunt cea mai fericita pasare din imprejurimi pana cand am vazut un papagal care avea doua culori.  

Parastas pentru protoiereul Valeriu și preoteasa Iraida

Parastas pentru protoiereul Valeriu și preoteasa Iraida

21 января 2018

În după-amiaza zilei de duminică, 21 ianauaie 2018, cu binecuvântarea Preasfințitului Marchel, în biserica „Sfânta Treime” din satul Copăceni, raionul Sângerei, a fost oficiat un parastas întru pomenirea protoiereului Valeriu Dubenco și preoteasa Iraida. Slujba a fost săvârșită de protoiereul Maxim Guzun, blagocinul raionului Sângerei, alături de un sobor de preoți, familia îndoliată și enoriașii bisericii. Chiar dacă au trecut 40 de zile, de când nu mai sunt printre cei vii, rudelor continuă să le fie transmise mesajele de condoleanțe.  

Mesajul de felicitare al ÎPS Vladimir adresat PS Marchel, cu prilejul prăznuirii Sfântului ocrotitor

Mesajul de felicitare al ÎPS Vladimir adresat PS Marchel, cu prilejul prăznuirii Sfântului ocrotitor

12 января 2018

Preasfinția Voastră, Vă aducem sincere felicitări și urări de bine cu ocazia prăznuirii Patronului ceresc al PS Voastre, Cuviosul Marchel, egumenul Mănăstirii Neadormiților. În zi de sărbătoare, ne îndreptăm către Dumneavoastră cu cele mai luminoase gânduri și cele mai sincere urări de bine şi ne rugăm lui Hristos-Domnul, Arhiereul bunătăților viitoare (Evrei 9, 11), să vă dăruiască mulți și binecuvântați ani de viață, pace și tărie duhovnicească în lucrarea Preasfinţiei Voastre, iar pe parcursul întregii vieți pământești să fiți însoțiți de  

Prăznuirea sfântului cuvios Marchel în catedrala episcopală din Bălți

Prăznuirea sfântului cuvios Marchel în catedrala episcopală din Bălți

11 января 2018

Într-o atmosferă de rugăciune și festivitate, 11 ianuarie 2018, când Biserica face pomenirea sfântului cuvios Marchel, egumenul mănăstirii Neadormiților, în catedrala „Sf.Împ.Constantin şi Elena” din Bălţi a fost oficiată sfânta Liturghie de către Preasfințitul Marchel, Episcop de Bălți și Fălești. Sărbătoarea a fost deosebită de frumoasă, pentru că împreună s-au rugat un sobor de arhierei, constituit din: ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari; ÎPS Iustinian, Arhiepiscop de Elista și Kalmykia; PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.  

Pastorala la Nașterea Domnului

„dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeei, în zilele lui Irod împărat, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, zicînd: Unde este împăratul Iudeilor Cel ce s-a născut?…ca să ne închinăm Lui” (Mt. 2, 1-2). Noianul aşteptărilor omenirii pe care le anunţase prorocii cu sute sau chiar mii de ani în urmă, în care intrau luminate de speranţe, atît dorinţele patriarhilor şi drepţilor Testamentului Vechi, cît şi minunea mîntuitoare mult rîvnită de strămoşii noştri Adam şi Eva, ajunse-se la deznodămînt. A sosit ziua cea mare a Naşterii Mîntuitorului lumii, Domnului nostru Iisus Hristos. E un prilej de nesfîrşită bucurie, transmisă peste veacuri şi ajunsă pînă la noi cu care, îngăduiţi-mi, stimaţi creştini, să Vă felicit din toată inima:

HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI-L!
HRISTOS DIN CERURI, ÎNTÎMPINAŢI-L!

Dacă pruncul Ioan în pîntecul maicii sale, Elizaveta, a săltat, bucurîndu-se, cînd s-a apropiat de ei Maria, Maica Domnului, (Luca 1.41.), cu atît mai mult nouă, care-L vedem şi simţim astăzi cu întreaga fiinţa noastră pe Hristos Cel ce Se naşte, făcîndu-se asemenea nouă, ni se cuvine să săltăm de fericire, prăznuind Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută ( ), ce covîrşeşte toată mintea omenească.
E cu neputinţă pentru noi, oamenii, să pătrundem în miezul Tainei naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, întru care cu anevoie se suie gîndurile omeneşti şi care nu se poate vedea lesne nici cu ochii îngereşti (Acatistul M.D.). Sufletul nostru însă, aciastă minune dumnezeiască care vădeşte prezenţa Lui permanentă în noi, ne deşteaptă şi ne mobilizează virtuţile, spre a-I ieşi în întîmpinare chiar astăzi, în peştera umedă şi întunecoasă unde S-a născut. Nu vă împotriviţi, fraţilor, acestei chemări ce izvorăşte din adîncul firii omeneşti, unde sălăşluieşte Hristos. Lăsaţi atmosfera sărbătorii să vă cucerească sufletele şi întreaga firea voastră.

IUBIŢII MEI FRAŢI ŞI SURORI!

Bucuria sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos nu trebuieşte neglijată, ci dimpotrivă, trebuieşte vestită, trebuieşte cîntată, trebuieşte purtată din casă-n casă, dusă de la om la om, mai ales copiilor noştri. Mulţi dintre ei sunt abandonaţi şi în permanenţă supuşi riscului de a fi înstrăinaţi de Hristos-Mîntuitorul, sosit la noi prin peştera Betleemului spre mîntuirea lumii. Vorba e că multe din proiectele guvernamentale din ţara noastră Republica Moldova continuă să promoveze pseudovalori şi pseudodrepturi păgubitoare de suflet, ignorîndu-se totalmente tradiţiile creştineşti şi obligaţiunile morale sănătoase.
Aceste imitaţii ale noului mod de viaţă impus, de cele mai multe ori, de cei fără de Dumnezeu din străinătate, sînt străine felului nostru de a fi şi ţintesc tocmai sufletul fragil şi încă nematurizat al copiilor noştri, descumpănindu-l, şi astai, ca să nu spun ceva mai regretabil.
Slujba bisericească din ziua Naşterii Domnului î-L cîntă, şi î-L slavosloveşte pe micuţul Prunc nou-născut, îndemnîndu-ne şi pe noi să-i acoperim cu dragoste şi grijă pe copiii noştri, cinstind astfel a noastră tradiţia milenară. Veniţi, rogu-Vă, în această zi cu copiii voştri la Sfînta Biserică, la Hristos Cel Nou-Născut şi oferiţi-le prilejul să vorbească cu El, să se înrudiască cu EL cu respiraţia, cu lumina ochilor. Căci numai cu şi prin Hristos vor putea, cînd vor creşte mari, să devină cetăţeni ai cerului, ai veşniciei. Luaţi aminte, fraţi creştini: copiii voştri sunt un dar de la Dumnezeu, şi nicidecum nu-s proprietate a statului, cum s-ar pretinde, şi mai întîi D-voastră, părinţilor ce i-aţi născut,vă aparţine dreptul şi datoria să-i educaţi în spiritul credinţei noastre strămoşeşti: Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este împărăţia cerului (Mc. 10.14.) zice Hristos.

STIMAŢII MEI FII DUHOVNICEŞTI,

naştrea mult-aşteptată a unui copil într-o familie devine prilej de sărbătoare , în centrul atenţiei căreia stă pruncul şi părinţii lui, diosebit mama, care l-a purtat sub inimă apoi l-a adus pe lume. Ea devine destinatarul elogiilor şi recunoştinţelor exprimate de cei, ce sincer se bucură împreună cu ea, prevestindu-i-se, totodată, şi un sprigin la bătrîneţe.
Tot aşa e perceput şi ineditul eveniment al Naşterii după trup a Mîntuitorului lumii-Domnul nostru Iisus Hristos care vine la noi, oamenii, să ne slobozească din robia păcatului cu preţul propriei vieţi.
Atît la începutul vieţiiLui pămînteşti — în peşteră, cît şi la sfîrşitul ei – pe cruce, lîngă Fiul Ei şi Mîntuitorul nostru stă Maica Lui – Pururea Fecioara Maria care a legat pămîntul de cer şi pe om de Dumnezeu.
Ei mai întîi de toate, se datoarează bucuria acestei strălucite sărbători şi, iată de ce ni se cuvine nouă, fraţilor, să-I închinăm ofranda recunoştinnţelor noastre, pentru ce Vă îndemnăm să-I cîntăm aşa:
Bucură-te, Cea prin care răsare bucuria;
Bucură-te, Cea prin care piere blestemul;
Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut;
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei;
Bucură-te, înălţime, întru care anevoie se suie gîndurile omenesti;
Bucură-te, adîncime, care nu te poţi vedea lesne cu ochii îngeresti;
Bucură-te, că eşti scaun împăratului;
Bucură-te, că porţi pe Cel ce poartă toate;
Bucură-te, steaua, care araţi Soarele;
Bucură-te, pîntecele dumnezeieştii întrupări;
Bucură-te, cea prin care se înoieşte făptura;
Bucură-te, cea prin care prunc se face Făcătorul;
Bucură-te, Maică, pururea Fecioara!
Fie ca pacea dumnezeiască, mila şi binecuvîntarea Lui Hristos Cel nou-născut, precum şi harul cel atot sfinţitor a Duhului Sfînt, să dăinuiască peste noi, oameni, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi ale tuturor sfinţilor. Amin.

+Marchel, EPISCOP DE BĂLŢI ŞI FĂLEŞTI, Naşterea Domnului,mun. Bălţi, 2016/2017

Din aceași categorie:


К записи есть 1 комментарий

Vă felicit din toată inima:

HRISTOS SE NAŞTE, SLĂVIŢI-L!
HRISTOS DIN CERURI, ÎNTÎMPINAŢI-L!