versiunea moldoveneasca русская версия


Festivalul pascal al raionului Glodeni s-a desfășurat în satul Cuhnești.

Festivalul pascal al raionului Glodeni s-a desfășurat în satul Cuhnești.

19 апреля 2017

Marți, 18 aprilie 2017, în satul Cuhnesti, raionul Glodeni a avut loc festivalul concurs raional al cântecului sacru pascal cu genericul „SUB LUMINA ÎNVIERII”. Evenimentul a fost organizat de consiliul raional și secția Cultură din Glodeni, primăria și biserica din Cuhnești, în parteneriat cu protoieria Glodeni. Colectivele corale au adus jertfă de laudă, prin care L-au slavit pe Mielul Blând, Mântuitorul și Salvatorul omenirii. Printre cele mai onorabile coruri s-a remarcat corul de preoți ai blagociniei Glodeni, dar și corul select al orașului Dorohoi. La final au fost... 

Festivalul pascal din satul Chetriș

Festivalul pascal din satul Chetriș

18 апреля 2017

Marți, 18 aprilie 2017, în frumoasa curte a bisericii „Sf.Ier.Nicolae” din satul Chetriș, raionul Fălești s-a petrecut festivalul pascal al blagociniei Fălești 2, cu genericul „Cânta-voi Dumnezeului meu”, ediţia a VII-a, organizat de către Secţia raională Cultură şi Turism în colaborare cu blagocinia 2 din raionul Făleşti. Debutul evenimentului a avut loc în biserică, prin rugăciunea de binecuvântare, săvârșită de blagocinul sectorului Fălești 2 – protoiereul Oleg Fistican și parohul bisericii – protoiereul Igor Bumbac.  

Vecernia învierii în catedrala „Sf.Ier.Nicolae” din Bălți

Vecernia învierii în catedrala „Sf.Ier.Nicolae” din Bălți

17 апреля 2017

Ce am sărbătorit? Am serbat că Iisus Hristos a înviat, serbăm biruința, bucurându-ne ca vrăjmașul a fost învins, moartea a fost omorâtă, iadul s-a zdrobit, zapisul nostru de condamnare a fost rupt (Col.2,14), am fost grațiați (In.1,16). Suntem fericiți că însuși Împăratul nostru ne-a îndemnat să ne bucurăm și să nu ne mai temem (Mt.28,9-10). Învierea lui Hristos nu este o simplă revenire la viața pământească, ci începutul altei vieți: viața veșnică, începutul erei eshatologice. De aceea, Biserica Ortodoxă cântă în ziua de Paști: „Prăznuim astăzi omorârea... 

Învierea Domnului în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din Bălți

Învierea Domnului în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din Bălți

16 апреля 2017

De sărbătoarea sărbătorilor, Învierea Domnului din morți, Preasfințitul Marchel a transmis enoriașilor catedralei, lumină din lumina focului haric. La această slujbă au participat clericii și slujitorii catedralei, dar și foarte mulți credincioși, veniți pentru a primi Lumina Sfântă, pentru a se ruga împreună cu arhipăstorul lor, pentru a se saluta mai întâi în biserică cu „Hristos a înviat”, dar și pentru a sfinți prinoasele. Particularitatea sfintei Liturghii a fost citirea ierarhică a pastoralelor: patriarhală, mitropolitană și episcopală, precum și sfințirea... 

Pastorala P.S. Marchel la sărbătoarea Învierii Domnului

Pastorala P.S. Marchel la sărbătoarea Învierii Domnului

15 апреля 2017

Hristos, Înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpînire asupra Lui. (Rom. 6.9) Iubiții mei frați și surori, să mulțumim bunului nostru Dumnezeu care L-a înviat din morți pe Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos (I Cor. 6.14), distrugînd astfel puterea purtătoare de moarte a vicleanului, ca să încolțească sîmburele nădejdii noastre spre învierea și mîntuirea sufletului omenesc, de care eram lipsiți pentru căderea strămoșilor. Învierea din morți a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos este Taină, Lumină și Iubire negrăită, scrie Sf. Grigore Teologul:... 

Vinerea Mare – comemorarea punerii în mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos

Vinerea Mare – comemorarea punerii în mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos

14 апреля 2017

Vinerea Patimilor este cea mai aspră zi de post, pentru că Biserica face pomenirea răstignirii Domnului şi punerii Lui în mormânt. Evenimentul a fost retrăit vineri seara la catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena”, de către Preasfinţitul Marchel, clerul şi poporul acestei catedrale. Prohodul şi înconjurarea bisericii cu sfântul epitaf au fost cele mai semnificative momente al acestei zile. Însă tristețea zilei de vineri va fi eclipsată de bucuria Învierii Domnului, care va fi sărbătorită în noaptea de Paști, la care vă chemăm pe toți.  

Denia celor 12 pericope evanghelice ale pătimirilor Mântuitorului

Denia celor 12 pericope evanghelice ale pătimirilor Mântuitorului

13 апреля 2017

În seara din Joia Patimilor, în bisericile ortodoxe se oficiază o slujbă deosebit de sobră și umilă. Sentimentul de tristețe este aprofundat prin citirea celor 12 Evanghelii, în care se amintește despre suferința Mântuitorului, despre pătimirea Sa, despre umilirea, biciuirea, moartea pe cruce și îngroparea Lui. Aceste ultime evenimente din viața pământească a Domnului nostru Iisus Hristos au fost trăite intens  

Invitație la cursuri de formare continuă și profesională în Bălți

Invitație la cursuri de formare continuă și profesională în Bălți

10 апреля 2017

În perioada 2 mai – 19 mai, 2017, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, invită în special preoții-profesori de Religie la cursuri de formare continuă sau altfel spus, pentru a obține modulul psiho-pedagogic. Acest modul este obligatoriu pentru cei care predau Religia, dar este foarte util și pentru toți doritorii de formare profesională. Condiții: 1. Durata studiilor: 2 mai – 19 mai, deci 3 săptămâni (15 zile), de luni până vineri.  

Preasfințitul Marchel a depus flori pentru victimele atacului din Sankt Petersburg

Preasfințitul Marchel a depus flori pentru victimele atacului din Sankt Petersburg

6 апреля 2017

Joi, 6 aprilie 2017, Preasfințitul Marchel s-a deplasat la ambasada Federației Ruse din Chișinău, pentru a exprima sincere condoleanțe familiilor îndoliate, ca urmare a atacului de la metroul din Sankt Petersburg, pentru care a depus flori. Ierarhul s-a rugat pentru odihna răposaților, dar și pentru însătoșirea celor răniți.  

Mesajele de felicitare ale ierarhilor din ?ara noastr? adresate Prea Sfinţitului Episcop Marchel cu ocazia zilei de na?tere

Mesajul de felicitare al ?PS Mitropolit Vladimir, adresat PS Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, cu ocazia anivers?rii zilei de na?tere 

Cu ocazia anivers?rii a 53 de ani din ziua na?terii, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a adresat Prea Sfinţitului Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, un mesaj de felicitare, În care se menşioneaz?: „Prea Sfinţia Voastr?, În zi de s?rb?toare, ne Îndrept?m către Dumneavoastr? cele mai luminoase gÎnduri şi cele mai sincere ur?ri de bine. Fie ca Dumnezeu, În nem?rginita Sa bunătate, s? V? În?elep?easc? şi s? V? Înt?reasc? spre a fi Înc? mulşi ani Înainte p?stor vrednic şi neobosit pentru numeroasa turm? ce o aveşi sub obl?duire, iar pe parcursul Întregii vieşi pămînte?ti s? fişi Însoşişi de rug?ciunile Maicii Domnului şi ale tuturor sfinţilor, Întru deplin? veselie duhovniceasc? şi ferire de ispite.”

Cu respect,
+ VLADIMIR, MITROPOLIT AL CHI?IN?ULUI ?I AL ÎnTREGII MOLDOVE

MESAJUL DE FELICITARE AL PREA SFIN?ITULUI PETRU, EPISCOP DE UNGHENI ?I NISPORENI, ADRESAT PREA SFIN?ITULUI MARCHEL, EPISCOP DE B?L?I ?I F?LE?TI, CU OCAZIA ZILEI DE NA?TERE 

Prea Sfinţiei Sale,
Prea Sfinţitului Marchel,
Episcop de Bălţi şi Făleşti

Prea Sfinţia Voastr?,

Cu prilejul anivers?rii zilei de na?tere a Prea Sfinţiei Voastre, V? adres?m alese ur?ri de sÎn?tate şi bel?ug duhovnicesc, dimpreun? cu doriri de ajutor sfÎnt de la Dumnezeu În activitatea pastoral?, misionar? şi cultural? pe care o desfăşuraşi spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucr?rii pentru Dumnezeu şi pentru oameni, ?mplinite În slujirea arhiereasc? responsabil? şi jertfelnic? pe care o ar?taşi, s? se pogoare În sufletul şi via?a Prea Sfinţiei Voastre d?ruindu-V? roade alese şi binecuvÎntate!

Întru mulşi şi fericişi ani, Prea Sfinţia Voastr?!

Cu fr??easc? dragoste În Hristos-Domnul,

† PETRU
Episcop de Ungheni şi Nisporeni

Mesajul de felicitare al Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edine? şi Briceni, adresat Prea Sfinţitului Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, cu ocazia anivers?rii zilei de na?tere

Prea Sfinţia Voastr?!

Am deosbita bucurie de a V? adresa cu prilejul s?rb?toririi zilei de na?tere calde felicit?ri dimpreun? cu doriri de mult? sÎn?tate, zile Îndelungate, pace şi bucurie. V? doresc s? r?mÎneşi În continuare acelaşi Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, plin de energie, d?ruire de sine şi zel misionar Întru prop?şirea credin?ei noastre ortodoxe şi mÎntuirea credincioşilor.

Fie ca Harul Duhului SfÎnt s? se reverse totdeauna cu ?mbel?ugare asupra Prea Sfinţiei Voastre, d?ruindu-V? roade alese şi binecuvÎntate spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Întru mulşi şi fericişi ani Prea Sfinţia Voastr?!
Cu dragoste Întru Hristos,
† NICODIM
Episcop de Edine? şi Briceni


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.