versiunea moldoveneasca русская версия


Te slăvesc pe Tine, Părinte, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.

Te slăvesc pe Tine, Părinte, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.

19 октября 2017

«Dumnezeu se înțelege mai ușor cu copiii mici, că cei mici au suflet mai încăpător. La oamenii mari e o înghesuială de rele că nici n-ai unde să stai.» (10 ani) «Călugării nu sunt așa de vorbăreți pentru că dacă îl lasă pe Dumnezeu să le vorbească toată ziua, ei s-au obișnuit să tacă mult, ca să-L asculte, că nu pot să-L întrerupă tocmai pe Dumnezeu.» (8 ani)  

Liturghia sobornicească din satul Viișoara

Liturghia sobornicească din satul Viișoara

12 октября 2017

Joi, 12 octombrie 2017, părintele-blagocin Victor Guleac a convocat clerul din circumscripție pentru a sluji sfânta Liturghie în biserica „Sf.Arh.Mihail și Gavriil” din satul Viișoara, raionul Glodeni. A devenit deja o tradițe pentru preoții din raionul Glodeni de a coliturghisi lunar și de a catehiza enoriașii, pentru a-i întări duhovnicește în lupta cu viciile, cu nepăsarea, cu sectele și cu toate provocările veacului de acum. Demn de remarcat este și faptul că cu acest prilej au fost expuse spre închinare cele mai reprezentative icoane din raionul Glodeni. Preoții... 

Duminica pescuirii minunate

Duminica pescuirii minunate

7 октября 2017

Oamenii pot fi împărțiți în două categorii: oameni care îi zic luiDumnezeu „facă-se voia Ta” și oameni cărora Dumnezeu le zice „facă-se voia ta”. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele. Vreau să vă amintesc despre cele două pescuiri făcute de ucenici la porunca lui Iisus Hristos: prima, cea dinainte de patimi, cealaltă după înviere. Aceste două pescuiri simbolizează  

Adunarea trimestrială a preoților din Eparhia de Bălți și Fălești

Adunarea trimestrială a preoților din Eparhia de Bălți și Fălești

5 октября 2017

Joi, 5 octombrie 2017, în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din Bălți, Preasfințitul Marchel a prezidat adunarea ordinară a preoțior din cuprinsul Episcopiei de Bălți și Fălești. În cadrul întrunirii Ierarhul a făcut cunoștință preoților despre structurile eclesiale canonice și necanonice și implicit despre imperativul de lua binecuvântare arhierească atunci când preoții pleacă în pelerinaje  

Sfințirea temeliei bisericii din Clococenii Vechi

Sfințirea temeliei bisericii din Clococenii Vechi

3 октября 2017

Marți, 3 octombrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat slujba de sfințire a temeliei bisericii „Cuvioasa Parascheva” din satul Clococenii Vechi, raionul Glodeni. Momentul istoric a fost onorat prin prezența creștinilor, dar și al autorităților publice locale: domnul Ion Leucă, președintele raionului Glodeni; domnul Iațuc Dumitru, primarul satului Clococenii Vechi și câțiva agenți economici locali. De asemenea evenimentul a fost solemn prin prezența unui sobor de preoți constituit din: părintele-blagocin Victor Guleac; părintele-duhovnic Pavel Cîrlan; părintele-paroh David... 

Anunț

Anunț

26 сентября 2017

Joi, 5 octombrie 2017, ora 8:30, în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din Bălți va avea lor adunarea trimestrială a preoților din cuprinsul Eparhiei de Bălți și Fălești. Adunarea va fi ordinară, alocuțiunea generală a Episcopului, iar la final discuții individuale. Se vor prezenta dările de seamă și se vor discuta cele mai importante subiecte de ordin administrativ și pastoral.  

După cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului.

După cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului.

23 сентября 2017

Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a Domnului este una dintre cele mai importante sărbători. Este atât de mare, încât duminica dinaintea acesteia şi duminica de după ea, Sfânta noastră Biserică le dedică pregătirii creştinilor pentru ea şi întăririi în cugetarea la aceasta. Astfel, este rânduit şi inaintea sărbătorii Naşterii lui Hristos, şi înaintea Botezului Domnului. Cum ne pregăteşte Sfânta Biserică pentru aceasta mare sărbătoare? Ne propune ­să ne concentrăm atenţia şi inima la Crucea Domnului.  

Liturghia arhierească din satul Pruteni

Liturghia arhierească din satul Pruteni

16 сентября 2017

Sâmbătă, 16 septembrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat sfințirea bisericii și sfânta Liturghie în biserica „Sf.Arh.Mihail și Gavriil ” din satul Pruteni, raionul Fălești. Slujba a fost prilejuită de finisarea lucrărilor de pictură și de a mulțumi bunului Dumnezeu pentru binefacerile Lui revărsate asupra noastră. În curtea bisericii, Episcopul a fost întâmpinat cu multe emoții de copii din sat, îmbrăcați în haine naționale. Au participat la sfânta Liturghie foarte mulți enoriași și ctitori, pentru a se ruga alături de arhipăstor,  

Înnoirea bisericii din Scumpia

Înnoirea bisericii din Scumpia

9 сентября 2017

Sâmbătă, 9 septembrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat sfințirea picturii și implicit sfânta Liturghie în biserica „Sfânta Treime” din satul Scumpia, raionul Fălești. Ierarhul a fost întâmpinat foarte frumos de primarul localității, alături de copii îmbrăcați în haine naționale, de parohul bisericii – protoiereul Alexandru Negură. La slujbă au participat foarte mulți copii, mulți enoriași și un sobor de preoți constituit din:  

Sfinţirea Troi?ei În s. VrÎne?ti, r-nul Sîngerei

CÎnd toamna s-a f?cut simşit? şi Domnul revars? bogata Sa mil? asupra noastr? prin ploaia binecuvÎntat? asupra noastr?, totuşi locuitorii satului VrÎne?ti nu s-au descurajat şi dup? rug?ciunile s?v?rşite la biserica din sat, au cobor?t spre intrarea În sat, unde a fost ridicat? o faimoas? Troi?? pe fundalul unui mic parc.

Prin coordonarea dintre parohul satului — preotul MARCEL  Dodu şi preşedintele Asociaşia Tinerilor Ortodocşi din Sîngerei — preot VADIM Corostinschi a fost În?l?at? aceast? frumoas? Troi?? ctitorit? de către d-l Botnari Victor şi ridicat? de către voluntarii asociaşiei sus numite.

La s?rb?toarea de sfinţire a Troi?ei au participat un sobor de preoşi, printre care şi stare?ul Mănăstirei Bocancea arhim. PAHOMIE JugÎnaru, iereul RODION Stoian şi diaconul ?TEFAN.  Printre oaspeşii de onoare au fost preşedintele raionului Meaun Gheorghe, viceprimarul or. Sîngerei d-na Lucia şi mulşi alţi cre?tini cu suflet mare, care sÎnt bucuroşi de a ajuta, de a conlucra şi de a face fapte bune.

Totodat? la aceast? s?rb?toare au fost decernaşi cu carnete de membru — voluntarii asociaşiei: Gorea Daniel, SpÎnu Mihaela, Botnaru Vladislav, Botnari Iuliana. preşedintele ATOS a venit cu un cuvÎnt de mulţumire pentru toşi cei care au ajutat la ridicarea acestei Troi?e şi posibilitatea de a Încadra şi mai mulşi tineri În activitatea de voluntariat.

Totodat? au fost decernaşi cu diplome de Onoare ai Asociaşiei Tinerilor Ortodocşi din Sîngerei pentru promovarea Ortodoxiei şi culturii noastre În rÎndul tinerilor: d-l Botnari Victor, ctitorul troi?ei, d-l Meaun Gheorghe preşedintele r-nului Sîngerei, d-l Vasile Doga primarul or. Sîngerei şi a s. VrÎne?ti şi d-l Tabarcea Vitalie vicepreşedintele r-nului Sîngerei.

Au fost instituişi ca ?efi de departamente al asociaşiei:

Departamentul pelerinaje şi excursii, instruire foto şi video — preşedintele Asociaşia Tinerilor Ortodocşi din Sîngerei, preot VADIM Corostinschi;

— Departamentul cunoa?terii şi aprofund?rii credin?ei cre?tine — stare?ul Mănăstirei Bocancea arhim. PAHOMIE JugÎnaru;

— Departamentul de istorie şi tradişie str?bună — preot Marcel Dodul;

— Departamentul de pres? şi comunicare — Todos? Tatiana;

— Departamentul de cÎntare bisericeasc? — Dumitra?cu Ina;

— Departamentul de iconografie şi pictur? religioas? — Dumitra?cu Sergiusursa: http://atosmd.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RODION Stoian


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.