versiunea moldoveneasca русская версия


Mesajul de felicitare adresat Preasfințitului Marchel cu prilejul aniversării hirotoniei arhierești

Mesajul de felicitare adresat Preasfințitului Marchel cu prilejul aniversării hirotoniei arhierești

11 марта 2018

Preasfinţia Voastră, permiteți-ne, rogu-Vă, să Vă adresăm cele mai cordiale felicitări și urări de bine cu ocazia celei de-a 11 aniversări a hirotoniei arhierești. În această zi sfântă, a închinării Sfintei Cruci, Vă suntem alături cu cele mai duhovnicești gânduri și sincere rugăciuni către bunul Dumnezeu, ca să Vă binecuvinteze cu ani mulți, luminați de harul Său și providența Sa, să ne îndrumați pe calea mântuirii.  

Pentru o Ortodoxie autentică și conștientă

Pentru o Ortodoxie autentică și conștientă

7 марта 2018

Cu câțiva ani în urmă un inspector școlar a venit la mine în gimnaziu și mi-a propus următorul test: -Dă indicație elevilor să scrie din memorie rugăciunea „Tatăl nostru”. Nu pentru control, nici pentru notă, ci din curiozitate. Să vedem câți vor scri corect. M-am gândit că voi isprăvi repede controlul caietelor, dar mi-a luat mai mult timp decât de obicei. Culoare roșie a pixului a vopsit excesiv evaluarea. Și mi-am zis:  

Părinte, eu n-am să mai vin la biserică

Părinte, eu n-am să mai vin la biserică

6 марта 2018

Un tânăr merge la preotul paroh și îi spune: – Părinte, eu n-am să mai vin la biserică. Preotul îl întrebă: – Ah. Poți să-mi spui care este motivul? Tânărul îi răspunde: – Dumnezeule! Aici văd  

A trecut la Domnul protoiereul Victor Svistun

A trecut la Domnul protoiereul Victor Svistun

4 марта 2018

Protoiereul Victor Svistun, parohul bisericii „Sf.Arh.Mihail și Gavriil” din satul Cobani, raionul Glodeni a trecut în veșnicie, azi, 4 martie 2018. Exprimăm profunde sentimente de compasiune şi condoleanţe doamnei preotese Eufrosinia și întregii familii, fiilor și fiicelor duhovnicești ai părintelui. Trupul neînsuflețit va fi înmormântat în curtea bisericii, marți 6 martie curent. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească cu drepții.  

Cum putem deveni mai buni?

Cum putem deveni mai buni?

3 марта 2018

Rugăciunea întâi de mulţumire după Sfânta Împărtăşire. Zicem către Domnul Hristos: „Dă să-mi fie şi mie acestea spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre alungarea a tot potrivnicului, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri, spre luminarea ochilor inimii mele, spre credinţă neînfruntată, spre dragoste nefăţarnică, spre împlinirea înţelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har şi spre plinirea Împărăţiei cerurilor”, deci zece lucrări. Care sunt lucrările?  

Triumful Ortodoxiei asupra iconoclaștilor

Triumful Ortodoxiei asupra iconoclaștilor

24 февраля 2018

Duminica Ortodoxiei este ziua numelui Bisericii şi a credinţei noastre. Restabilirea cultului Sfintelor Icoane a fost cea mai mare minune a credinţei noastre ortodoxe, după cum arată Stihira Utreniei: „Astăzi s-a arătat zi plină de bucurie şi de veselie, ca luminează lumina dogmelor celor prea adevărate şi străluceşte Biserica lui Hristos, împodobindu-se acum cu înălţarea Sfintelor Icoane şi cu strălucirile chipurilor şi se face credincioşilor unire de Dumnezeu dăruită”. In primele veacuri creştine, Sfintele icoane  

Învățătură în duminica împăcării

Învățătură în duminica împăcării

17 февраля 2018

„Să nu întorci faţa ta de la sluga Ta; când mă necăjesc degrab mă auzi!” (PS.68,20) Cu aceste cuvinte pătrunse de durere filială, iubiţi părinţi, fraţi şi surori în Domnul, Sfânta Biserică, astăzi la dumnezeiasca slujbă de seară, se adresează către Dumnezeu. Şi fiecare dintre cei ce stau aici, fără îndoială, a simţit în inima sa aceste cuvinte ca pe o adresare personală a sa către Dumnezeu. Nu întoarce faţa Ta, milostive Doamne, de la noi! — cerem toţi. Dar această milă a lui Dumnezeu noi trebuie să o merităm.  

Pomenirea mut?rii moa?telor sfÎntului Nicolae

Cel Între sfinţi P?rintele nostru Nicolae a trşit pe vremea ?mp?raşilor Diocleşian şi Maximian. Mai Întşi a str?lucit prin vie?uire c?lug?reasc?; iar pentru via?a lui ?mbunăt?şit? a fost f?cut arhiereu. Dar pentru c? sfÎntul propov?duia cu Îndr?zneal? credin?a În Hristos a fost prins de mai-marii cet?şii, a fost b?tut şi chinuit, apoi aruncat În temni??, ?mpreun? cu alţi cre?tini. CÎnd marele şi binecredinciosul ?mp?rat Constantin a ajuns, cu voia lui Dumnezeu, ?mp?rat al romanilor, au fost eliberaşi din leg?turi toşi cei Închişi şi, odat? cu ace?tia, şi SfÎntul Nicolae, care s-a dus În Mira. Nu dup? mult? vreme a fost adunat de marele Constantin cel dintşi sinod de la Niceea, la care a luat parte şi minunatul Nicolae.

SfÎntul Nicolae a f?cut multe minuni a?a cum arat? Istoria vieşii sale. A izb?vit de la moarte pe trei b?rbaşi n?p?stuişi pe nedrept. Pe cÎnd ace?tia erau În Închisoare au aflat de timpul cÎnd aveau s? fie omor?şi şi au chemat pe sfÎnt În ajutor; i-au pomenit şi de binefacerile ce le f?cuse cu alţii, cum izb?vise de moarte pe alţi trei b?rbaşi din Lichia. Iar SfÎntul Nicolae, cel grabnic spre ajutor şi gata spre ap?rare, s-a ar?tat În vis ?mp?ratului şi eparhului; pe eparh l-a mustrat pentru c? a defşimat ?mp?ratului pe cei trei b?rbaşi, iar ?mp?ratului i-a ar?tat şi i-a dovedit ca b?rbaşii aceia sunt nevinovaşi şi c? din pizm? au fost p?r?şi c? au uneltit ?mpotriva lui. şi a?a i-a izb?vit SfÎntul Nicolae de la moarte.

Pe lÎng? acestea a f?cut Înc? şi alte minuni. A p?storit dumnezeieşte poporul ortodox şi ajungÎnd la adÎnci b?trÎneşi, s-a mutat către Domnul.

Dar SfÎntul Nicolae nici dup? moarte nu şi-a uitat turma sa. C? În fiecare zi face cu ?mbel?ugare bine celor ce au nevoie şi-i izb?ve?te de tot felul de primejdii şi nevoi, C?ci şi acum, ca şi atunci, Acelaşi Dumnezeu lucreaz? prin sfÎntul S?u minunile Sale cele f?r? de num?r.

 

SfÎntul Nicolae s-a n?scut În portul mediteranean Patara din Anatolia În 240 şi a trşit 102 ani. În anul 1087, moa?tele sale sunt mutate În Catedrala din portul mediteranean Bari din Italia, ca s? nu cad? În mşinile musulmanilor.

Culegeşi ce este bun din urm?torul documentar.


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.