versiunea moldoveneasca русская версия


Mesajul de felicitare adresat Preasfințitului Marchel cu prilejul aniversării hirotoniei arhierești

Mesajul de felicitare adresat Preasfințitului Marchel cu prilejul aniversării hirotoniei arhierești

11 марта 2018

Preasfinţia Voastră, permiteți-ne, rogu-Vă, să Vă adresăm cele mai cordiale felicitări și urări de bine cu ocazia celei de-a 11 aniversări a hirotoniei arhierești. În această zi sfântă, a închinării Sfintei Cruci, Vă suntem alături cu cele mai duhovnicești gânduri și sincere rugăciuni către bunul Dumnezeu, ca să Vă binecuvinteze cu ani mulți, luminați de harul Său și providența Sa, să ne îndrumați pe calea mântuirii.  

Pentru o Ortodoxie autentică și conștientă

Pentru o Ortodoxie autentică și conștientă

7 марта 2018

Cu câțiva ani în urmă un inspector școlar a venit la mine în gimnaziu și mi-a propus următorul test: -Dă indicație elevilor să scrie din memorie rugăciunea „Tatăl nostru”. Nu pentru control, nici pentru notă, ci din curiozitate. Să vedem câți vor scri corect. M-am gândit că voi isprăvi repede controlul caietelor, dar mi-a luat mai mult timp decât de obicei. Culoare roșie a pixului a vopsit excesiv evaluarea. Și mi-am zis:  

Părinte, eu n-am să mai vin la biserică

Părinte, eu n-am să mai vin la biserică

6 марта 2018

Un tânăr merge la preotul paroh și îi spune: – Părinte, eu n-am să mai vin la biserică. Preotul îl întrebă: – Ah. Poți să-mi spui care este motivul? Tânărul îi răspunde: – Dumnezeule! Aici văd  

A trecut la Domnul protoiereul Victor Svistun

A trecut la Domnul protoiereul Victor Svistun

4 марта 2018

Protoiereul Victor Svistun, parohul bisericii „Sf.Arh.Mihail și Gavriil” din satul Cobani, raionul Glodeni a trecut în veșnicie, azi, 4 martie 2018. Exprimăm profunde sentimente de compasiune şi condoleanţe doamnei preotese Eufrosinia și întregii familii, fiilor și fiicelor duhovnicești ai părintelui. Trupul neînsuflețit va fi înmormântat în curtea bisericii, marți 6 martie curent. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească cu drepții.  

Cum putem deveni mai buni?

Cum putem deveni mai buni?

3 марта 2018

Rugăciunea întâi de mulţumire după Sfânta Împărtăşire. Zicem către Domnul Hristos: „Dă să-mi fie şi mie acestea spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre alungarea a tot potrivnicului, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri, spre luminarea ochilor inimii mele, spre credinţă neînfruntată, spre dragoste nefăţarnică, spre împlinirea înţelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har şi spre plinirea Împărăţiei cerurilor”, deci zece lucrări. Care sunt lucrările?  

Triumful Ortodoxiei asupra iconoclaștilor

Triumful Ortodoxiei asupra iconoclaștilor

24 февраля 2018

Duminica Ortodoxiei este ziua numelui Bisericii şi a credinţei noastre. Restabilirea cultului Sfintelor Icoane a fost cea mai mare minune a credinţei noastre ortodoxe, după cum arată Stihira Utreniei: „Astăzi s-a arătat zi plină de bucurie şi de veselie, ca luminează lumina dogmelor celor prea adevărate şi străluceşte Biserica lui Hristos, împodobindu-se acum cu înălţarea Sfintelor Icoane şi cu strălucirile chipurilor şi se face credincioşilor unire de Dumnezeu dăruită”. In primele veacuri creştine, Sfintele icoane  

Învățătură în duminica împăcării

Învățătură în duminica împăcării

17 февраля 2018

„Să nu întorci faţa ta de la sluga Ta; când mă necăjesc degrab mă auzi!” (PS.68,20) Cu aceste cuvinte pătrunse de durere filială, iubiţi părinţi, fraţi şi surori în Domnul, Sfânta Biserică, astăzi la dumnezeiasca slujbă de seară, se adresează către Dumnezeu. Şi fiecare dintre cei ce stau aici, fără îndoială, a simţit în inima sa aceste cuvinte ca pe o adresare personală a sa către Dumnezeu. Nu întoarce faţa Ta, milostive Doamne, de la noi! — cerem toţi. Dar această milă a lui Dumnezeu noi trebuie să o merităm.  

Seminar «Taina sfÎntului botez» În s.M?rÎndeni, r.Făleşti

Ast?zi, 19 iulie 2012, a avut loc adunarea ordinar? a preoşilor din raionul Făleşti. Cu binecuvÎntarea episcopului nostru, Prea Sfinţitul Marchel, ne-am Întrunit În biserica «Sf.Ier.Nicolae» din satul M?rÎndeni, raionul Făleşti, parohia În care sluje?te blagocinul — p?rintele Anatolie Negur?. Tema care a fost discutat? mai amÎnunşit a fost prima din cele ?apte — taina sfÎntului botez. Astfel, dup? o lung? pauz?, am pus Începutul unor Întruniri periodice, În cadrul c?rora vom dezbate c?te o tem?.

Adunarea a fost prezidat? de p?rintele Anatolie Negur?, care a deschis lucr?rile seminarului cu un cuvÎnt de introducere, În care a menşionat c? astfel de adun?ri se f?ceau chiar şi În timpuri de restri?te, cÎnd Biserica era prigonit?, dar tocmai acest lucru şi f?ceau pe slujitori mai responsabili.

Referatul de baz? a fost prezentat de p?rintele Victor ?urcanu, din satul R?u?el, raionul Făleşti, În care a punctat principalele etape ale botezului şi a precizat unele aspecte discutabile ale tainei.

Dup? c?teva complect?ri au urmat c?teva dezbateri În privin?a numelui de botez. Apoi au fost prezentate c?teva filmule?e cu referin?? la botez.

La finalul adun?rii s-a menşionat Înc? o dat? importan?a şi obiectivele acestor adun?ri şi s-a hot?r?t c? astfel de seminare s? fie organizate cel mai rar o dat? În trimestru, iar cel mai des o dat? În lun?. S-a stabilit ca următoarea tem? s? fie «Taina Mirungerii» cu preciz?rile de primirea a eterodocşilor În sÎnul Bisericii Ortodoxe. Adunarea s-a Încheiat cu o agap? fr??easc?.

Într-o luare de cuvÎnt este o construcşie frazeologic? rupt? din context, formulat? greşit, care trebuie În?eleas? şi complectat?: «…la c?te probleme are…»


Comentariile sunt dezactivate pentru acest articol.