versiunea moldoveneasca русская версия


Te slăvesc pe Tine, Părinte, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.

Te slăvesc pe Tine, Părinte, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.

19 октября 2017

«Dumnezeu se înțelege mai ușor cu copiii mici, că cei mici au suflet mai încăpător. La oamenii mari e o înghesuială de rele că nici n-ai unde să stai.» (10 ani) «Călugării nu sunt așa de vorbăreți pentru că dacă îl lasă pe Dumnezeu să le vorbească toată ziua, ei s-au obișnuit să tacă mult, ca să-L asculte, că nu pot să-L întrerupă tocmai pe Dumnezeu.» (8 ani)  

Liturghia sobornicească din satul Viișoara

Liturghia sobornicească din satul Viișoara

12 октября 2017

Joi, 12 octombrie 2017, părintele-blagocin Victor Guleac a convocat clerul din circumscripție pentru a sluji sfânta Liturghie în biserica „Sf.Arh.Mihail și Gavriil” din satul Viișoara, raionul Glodeni. A devenit deja o tradițe pentru preoții din raionul Glodeni de a coliturghisi lunar și de a catehiza enoriașii, pentru a-i întări duhovnicește în lupta cu viciile, cu nepăsarea, cu sectele și cu toate provocările veacului de acum. Demn de remarcat este și faptul că cu acest prilej au fost expuse spre închinare cele mai reprezentative icoane din raionul Glodeni. Preoții... 

Duminica pescuirii minunate

Duminica pescuirii minunate

7 октября 2017

Oamenii pot fi împărțiți în două categorii: oameni care îi zic luiDumnezeu „facă-se voia Ta” și oameni cărora Dumnezeu le zice „facă-se voia ta”. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele. Vreau să vă amintesc despre cele două pescuiri făcute de ucenici la porunca lui Iisus Hristos: prima, cea dinainte de patimi, cealaltă după înviere. Aceste două pescuiri simbolizează  

Adunarea trimestrială a preoților din Eparhia de Bălți și Fălești

Adunarea trimestrială a preoților din Eparhia de Bălți și Fălești

5 октября 2017

Joi, 5 octombrie 2017, în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din Bălți, Preasfințitul Marchel a prezidat adunarea ordinară a preoțior din cuprinsul Episcopiei de Bălți și Fălești. În cadrul întrunirii Ierarhul a făcut cunoștință preoților despre structurile eclesiale canonice și necanonice și implicit despre imperativul de lua binecuvântare arhierească atunci când preoții pleacă în pelerinaje  

Sfințirea temeliei bisericii din Clococenii Vechi

Sfințirea temeliei bisericii din Clococenii Vechi

3 октября 2017

Marți, 3 octombrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat slujba de sfințire a temeliei bisericii „Cuvioasa Parascheva” din satul Clococenii Vechi, raionul Glodeni. Momentul istoric a fost onorat prin prezența creștinilor, dar și al autorităților publice locale: domnul Ion Leucă, președintele raionului Glodeni; domnul Iațuc Dumitru, primarul satului Clococenii Vechi și câțiva agenți economici locali. De asemenea evenimentul a fost solemn prin prezența unui sobor de preoți constituit din: părintele-blagocin Victor Guleac; părintele-duhovnic Pavel Cîrlan; părintele-paroh David... 

Anunț

Anunț

26 сентября 2017

Joi, 5 octombrie 2017, ora 8:30, în catedrala „Sf.Împ.Constantin și Elena” din Bălți va avea lor adunarea trimestrială a preoților din cuprinsul Eparhiei de Bălți și Fălești. Adunarea va fi ordinară, alocuțiunea generală a Episcopului, iar la final discuții individuale. Se vor prezenta dările de seamă și se vor discuta cele mai importante subiecte de ordin administrativ și pastoral.  

După cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului.

După cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului.

23 сентября 2017

Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a Domnului este una dintre cele mai importante sărbători. Este atât de mare, încât duminica dinaintea acesteia şi duminica de după ea, Sfânta noastră Biserică le dedică pregătirii creştinilor pentru ea şi întăririi în cugetarea la aceasta. Astfel, este rânduit şi inaintea sărbătorii Naşterii lui Hristos, şi înaintea Botezului Domnului. Cum ne pregăteşte Sfânta Biserică pentru aceasta mare sărbătoare? Ne propune ­să ne concentrăm atenţia şi inima la Crucea Domnului.  

Liturghia arhierească din satul Pruteni

Liturghia arhierească din satul Pruteni

16 сентября 2017

Sâmbătă, 16 septembrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat sfințirea bisericii și sfânta Liturghie în biserica „Sf.Arh.Mihail și Gavriil ” din satul Pruteni, raionul Fălești. Slujba a fost prilejuită de finisarea lucrărilor de pictură și de a mulțumi bunului Dumnezeu pentru binefacerile Lui revărsate asupra noastră. În curtea bisericii, Episcopul a fost întâmpinat cu multe emoții de copii din sat, îmbrăcați în haine naționale. Au participat la sfânta Liturghie foarte mulți enoriași și ctitori, pentru a se ruga alături de arhipăstor,  

Înnoirea bisericii din Scumpia

Înnoirea bisericii din Scumpia

9 сентября 2017

Sâmbătă, 9 septembrie 2017, Preasfințitul Marchel a oficiat sfințirea picturii și implicit sfânta Liturghie în biserica „Sfânta Treime” din satul Scumpia, raionul Fălești. Ierarhul a fost întâmpinat foarte frumos de primarul localității, alături de copii îmbrăcați în haine naționale, de parohul bisericii – protoiereul Alexandru Negură. La slujbă au participat foarte mulți copii, mulți enoriași și un sobor de preoți constituit din:  

Bălţi

Preoţi:

 1. Episcop de Bălţi şi Făleşti, MARCHEL;
 2. Secretar Eparhial, parohul bisericii «Cuv.Parascheva» — Prot. Petru CIUNCIUC;
 3. Blagocin mun. Bălţi, parohul bisericii «Sf.Irh.Nicolae» — Prot. Mihail SARACUŢA;
 4. Duhovnicul mun. Bălţi, parohul bisericii Sf.Ap.Petru si Pavel — Prot. Pavel PAIUL.

Mireni:

 1. Natalia ŞEVCIUC     — Sf.Irh.Nicolae
 2. Mihail VRABIE         — Sf.Irh.Nicolae
 3. Vitalie SCUTELNIC – Sf.împ. Constantin şi Elena
 4. Maria SMIRNOV      – Sf. M. Mc. Mina
 5. Ioan BURLACU        — Sf. Treime
 6. Andrei CEBAN         — Sf. Pantelimon
 7. Elena MORARI         — Sf. Ap. Petru şi Pavel
 8. Tatiana PATIC         – Sf.Cuv. Parascheva

Sîngerei  

Preoţi:

 1. Blagocin Sîngerei, Prot. Maxim Guzun, parohul bisericii «Sf.Arh.Mihail şi Gavriil», or.Sîngerei;
 2. Prot. Ioan URSACHI, parohul bisericii «Sf.M.Mc.Gheorghe», or.Sîngerei;
 3. Protoiereu Pavel Petrov, parohul bisericii «Sf.M.Mc.Mina», mun.Bălţi;
 4. Arhim. Pahomie (JUGĂNARU), stareţul mănăstirii «Sf. Ap. Petru şi Pavel», Bocancea.

Mireni:

1. Ina Dumitraşco       — Vrăneşti

2. Ion Sidleşchii           — Chişcăreni

3. Lidia Brega              — Copăceni

4. Svetlana Vuluţa      — Cubolta

5. Olga Ţurcan            — Drăgăneşti

6. Veaceslav Moraru  — Sîngerei

7. Ina Pleşca                 -Sîngerei

8. Eugen Carcia           -Rădoaia

 

GLODENI  

Preoţi:

 1. Blagocinul de Glodeni Prot. Victor GULEAC;
 2. Duhovnic Prot. Pavel CÎRLAN;
 3. Prot. Leonid BUZDUGAN, Ciuciulea, parohul bisericii»Sf.M.Mc. Gheorghe»;
 4. Prot. Veaceslav SPIJAVCA, Danu , «Sf. Treime».

Mireni:

1. Andrei Rodniţchii             — Cuhneşti

2. Ghenadii Moscovciuc       — Danu

3. Ruslan  Bernic                    — Glodeni

4. Boris Bobătrîn                  — Ciuciulea

5. Galina Baghici                    — Limbenii Noi

6. Mihail Şcerban                   — Sturzovca

7. Elena Cozlan                      — Iabloana

8. Pavel Moloşniuc                — Glodeni

 

FĂLEŞTI  

Preoţi:

 1. Blagocin sector I Prot. Anatolie NEGURA;
 2. Blagocin sector II Prot. Oleg FISTICAN;
 3. Prot. Ioan PELIN, parohul bisericii «Sf.M.Mc. Dumitru» din or.Făleşti;
 4. Arhim. Varfolomei (PUITÎRZIU), duhovnicul mănăstirii «Acoperemîntul Maicii Domnului», Călineşti.

Mireni:

1. Aurelia Guţu              —  Mărăndeni

2. Tamara Durnea          —  Pîrliţa

3. Elena Grişiunic           — Răuţel

4. Andrei Daniliuc         — Hiliuţi

5. Liliana Stratan            — Izvoare

6. Fiodor Dulap              — Albineţul Vechi

7. Vladimir Prodan        — Scumpia

8. Margareta Alvu          — Valea Rusului

Stareţe de mănăstiri:

 1. Egumena Anastasia (VERDEŞ?), stareţa mănăstirii «AcoperemÎntul Maicii Domnului», Călineşti;
 2. Egumena  Evpraxia (BOJII), stareţa mănăstirii «Adormirea Maicii Domnului», Coada Iazului;
 3. Egumena Anastasia (MARCOCI), stareţa mănăstirii «Sf. Treime», Glinjeni.